KAKO SE RAZBREMENITI?

V dnevih, ko smo doma je v domačem in zunanjem okolju zaznati več nemira, strahu, zaskrbljenosti, negotovosti, morda jeze, žalosti in razočaranja. Pogrešamo sošolce, prijatelje, babice , dedke…

Pojavljajo se lahko težave s spanjem in prehranjevanjem.

V tem obdobju je pomembno, da znaš poskrbeti zase, za svoje notranje počutje.

Morda boš poskusil/a z nečim umirjenim, kot je vodena meditacija.

MEDITACIJA ZA OTROKE: Začutimo gozd spomladi

https://www.youtube.com/watch?v=YdN0VT84ZD8

MEDITACIJA ZA NAJSTNIKE: Poleti kot ptica

https://www.youtube.com/watch?v=st04a1fHQXA

Dnevnik dela

DNEVNIK DELA

Da ti bo lažje, lahko vsak dan VODIŠ DNEVNIK svojega dela. To boš počel/a tako, da boš izpolnjevala priloženo tabelo. Spodaj imaš navodila za izpolnjevanje!

  1. VPIŠI DAN IN DATUM NA ČRTO.
  2. ZJUTRAJ VPIŠI PREDMETE ZA TA DAN.
  3. PREBERI NAVODILO ZA POSAMEZEN PREDMET.
  4. NAPIŠI ČRKO P, ČE MORAŠ NALOGO POSLATI UČITELJU/UČITELJICI.
  5. LOTI SE DELA. ČE ČESA NE ZNAŠ, VPRAŠAJ STARŠE ALI PA NAPIŠI MEIL UČITELJEM ali UČITELJICI DSP .
  6. Ko končaš naloge za en predmet, si NARIŠI KLJUKICO.
  7. VPIŠI, KJE SI IMEL/A TEŽAVE. Katere naloge so bile najtežje?
  8. VPIŠI, KAJ TI JE BILO TA DAN ŠE POSEBEJ ZANIMIVO/VŠEČ.

 

____________________________________(DAN IN DATUM)

 

PREDMETI

 

 

P

 

 

TEŽAVE?

 

ZANIMIVO…

 

 

 

 

Pomoč učencem in staršem v duševni stiski

POMOČ UČENCEM IN STARŠEM V DUŠEVNI STISKI

Svetovanje za učence in starše!

Ob zaznavi težav, strahov ali stisk, ki se pojavljajo, ko smo doma, posredujemo nekaj kontaktov, kjer lahko podelite svoje mnenje in iščete nasvet oziroma pomoč:

– pedagoginja: marija.bednjanic@guest.arnes.si

– TOM telefon za otroke in mladostnike – 116 111- vsak dan med 12. in 20. uro (klici so brezplačni); e-pošta: tom@zpms.si ali njihova spletna klepetalnica https://www.e-tom.si/stopi-v-stik/ ;

– spletna stran To sem jaz: https://www.tosemjaz.net/;

– Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov ZD Ptuj: tel.: 02 787 14 90 ali e-pošta: cdzom@zd-ptuj.si;

– Center za socialno delo Maribor: tel.: 02 250 66 00;

– klic v duševni stiski: 01 520 99 00;

– SOS telefon za žrtve nasilja: 080 11 55 (med 12. 18. uro ali e- pošta: drustvoo-sos@drustvo-sos.si;

– ali poiščite nasvet na spletu ali pri osebi, ki ji zaupate.

Dostopnost