Šolski sklad

Zavod Osnovne šole Starše je na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOVFI) ustanovil Šolski sklad Osnovne šole Starše z namenom, da obogatimo delovanje in bivanje otrok in učencev v našem zavodu.

S skladom želimo pridobivati sredstva iz:

 • prispevkov staršev,
 • prispevkov občanov,
 • donacij,
 • iz drugih virov (prodaja izdelkov, zbiralne akcije …)

Sredstva bomo porabili za:

 • nakup nadstandardne opreme,
 • obogatitev didaktičnih sredstev za otroke in učence,
 • raziskovalno dejavnost na šoli,
 • pomoč socialno šibkim otrokom in učencem,
 • pomoč nadarjenim učencem pri dodatnih dejavnostih (tabori, tekmovanja …),
 • zviševanje standarda pouka
Prijavnica za šolski sklad

 

Dodatni program

Šola v naravi

Podatki bodo objavljeni naknadno.

Plavalni tečaj (Pristan Maribor)

Podatki bodo objavljeni naknadno.

Nadstandardni pouk

Nadstandardni pouk je brezplačen, saj ga v celoti krije občina.

 • Nadstandardni pouk računalništva v 5. in 6. razredu. Računalništvo se vključuje v redni pouk. Poučuje računalnikarka Meta Krajnc.
 • Nadstandardni pouk nemščine. Vanj so vključeni učenci 2. in 3. razreda. Poučuje učiteljica Lidija Pahor.

Delavnice za nadarjene

Namenjene so učencem, ki so bili evidentirani in potrjeni kot nadarjeni. Na šoli bodo v ta namen za njih organizirane naravoslovne, družboslovne, umetniške in športne aktivnosti z vsebinami, ki bodo širile njihove znanje.

Šolski predmetnik

PREDMET RAZRED
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
SLJ 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
MAT 4 4 5 5 4 4 4 4 4
TJA 2 3 4 4 3 3
LUM 2 2 2 2 2 1 1 1 1
GUM 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
DRU 2 3
GEO 1 2 1,5 2
ZGO 1 2 2 2
DKE 1 1
SPO 3 3 3
FIZ 2 2
KEM 2 2
BIO 1,5 2
NAR 2 3
NIT 3 3
TIT 2 1 1
GOS 1 1,5
ŠPO 3 3 3 3 3 3 2 2 2

 

Ocenjevanje

Opisno so ocenjeni učenci v 1. in 2. razredu. Učitelj znanje vsakega učenca opiše na osnovi opazovanj in različnih oblik preverjanja.

V 3. razredu in v II. ter III. triletju osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje s številčnimi ocenami.

Učenčevo znanje se ocenjuje skozi vse ocenjevalno obdobje pri vseh predmetih in se opravi po preverjanju in utrjevanju znanja.

Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ 2 uri tedensko, se znanje učencev oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.

Pri predmetih, za katere je s predmetnikom določeno več kot 2 uri tedensko, se znanje učencev oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.

Ocenjujejo se ustni in pisni odgovori, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, športne sposobnosti, projektno delo ter nastopi učencev.

Šola ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja obvesti starše o učenčevem učnem uspehu (1. razred samo ustno).

Nacionalno preverjanje znanja

 • 4. maj: slovenščina za 6. in 9. razred
 • 7. maj: matematika za 6. in 9. razred
 • 9. maj: tretji predmet (kemija) za 9. razred, tuj jezik za 6. razred

 

 • 29. maj: seznanitev učencev 9. razreda z dosežki
 • 5. junij: seznanitev učencev 6. razreda z dosežki

 

Koledar NPZ

Stran 40 od 43« Prva...102030...3839404142...Zadnja »