PET, 5. 6. – MAT, 6. a

UTRDI ZNANJE

V samostojnem delovnem zvezku reši naloge na strani 33 / 98., 99., 100., 101. in 102. REŠUJ V ZVEZEK.

Veliko uspeha pri reševanju nalog!

SRE, 27. 5. – MAT, 7. r.

OBSEG IN PLOŠČINA PRAVOKOTNIKA IN KVADRATA

V delovnem zvezku na strani 115 preberi snov o enotah za obseg in ploščino lika. Nato prepiši spodnji dve sliki in obrazce zapiši z rdečo barvo.

Pravokotniku in kvadratu označi oglišča in stranice. Na strani 117 reši 1. nalogo, najprej izpiši podatke in pretvori v isto enoto. Na začetku napiši obrazec,

nato vstaviš podatke, upoštevaš vrstni red računskih operacij in izračunaš, tako dobiš  rešitev za obseg in ploščino lika.

 

 

 

TOR, 26. 5. – FIZ, 8. r.

SESTAVLJANJE NEVZPOREDNIH SIL

V učbeniku na strani 100 in 101 preberi primere o sestavljanju nevzporednih sil. Na strani 100 nariši sliko spodaj – sile. Najprej nariši

NEVZPOREDNI SILI Fm in Fb, nato pa nariši danima silama VZPOREDNICI in dobiš lik, ki se imenuje PARALELOGRAM.

Po sredini paralelograma načrtaš rezultanto sil – Fr. Ne pozabi na smer in velikosti sil ter rezultante. Rešitve vseh treh sil še zapiši in NE pozabi na MERILO: 1 cm…..100 N. Na koncu zapiši PARALELOGRAMSKO PRAVILO: Nevzporedni sili sestavimo v rezultanto z risanjem vzporednic. VSE NAČRTUJEŠ Z GEOTRIKOTNIKOM!

USPEŠNO NAČRTOVANJE, vam želi

učiteljica ZLATKA

 

PET, 22. 5. – FIZ, 8. r.

SESTAVLJANJE VZPOREDNIH SIL – vodoravno

V učbeniku na strani 97 in 98 preberi ZGLED 1 in 2. Nariši SILE NA MIZARSKI STROJ, pri sliki DESNO in zapiši enačbo za REZULTANTO SIL, za oba zgleda. PAZI NA PRAVILNO VELIKOST IN SMER SIL. SILE VEDNO RIŠEŠ Z RAVNILOM. Reši in pošlji.

 

 

Dostopnost