SLOVENŠČINA, 28. 5. 2020

SKUPAJ NAM BO LEPO

NAVODILO ZA DELO:

 • V delovnem učbeniku Slovenščina za vsak dan 7, izdaja s plusom, poišči 16. sklop: Skupaj nam bo lepo.
 • Reši vse naloge na straneh 120, 121 in 122.
 • V zvezek za jezikovni pouk napiši naslov VABILO in prepiši pravilo (8. naloga).

 

Svoje zapiske/dokazilo o delu fotografiraj in pošlji na moj elektronski naslov (zdenka.kostanjevec@guest.arnes.si).

SLOVENŠČINA, 28. 5. 2020

DELO Z UMETNOSTNIM BESEDILOM (Guliver med pritlikavci)

NAVODILO ZA DELO

 1. Besedilo ponovno preberi.
 2. Pisno odgovori na vprašanja. V zvezek napiši oboje (najprej vprašanje, nato takoj odgovor). Upoštevaj slovnična in pravopisna pravila.

– Kdo je bil Guliver?

– Kdo so bili Liliputanci?

– Kako sta cesarska podanika preiskala Guliverja?

– Naštej, katere predmete sta našla pri njem in napiši, kako sta jih poimenovala/opisala.

– Kdo nam pripoveduje zgodbo? Svoj odgovor utemelji/pojasni s primerom iz  besedila.

Svoje zapiske/dokazilo o delu fotografiraj in pošlji na moj elektronski naslov (zdenka.kostanjevec@guest.arnes.si

 

SLOVENŠČINA, MUS 1, 28. 5. 2020


NAMERNI in POGOJNI ODVISNIK

NAVODILO ZA DELO:

 1. Najprej s pomočjo zvezka ponovi predmetni, osebkov, časovni, krajevni, vzročni in načinovni odvisnik.
 1. V zvezek za jezikovni pouk prepiši naslov, primer in pravilo za namerni odvisnik. Tisto, kar je poudarjeno, piši z rdečo, ostalo z modro. Podčrtano podčrtaj.

NAMERNI ODVISNIK

 Mama je šla v trgovino,   da bi kupila kruh.

glavni stavek                      namerni odvisnik

 Čemu/s katerim namenom je šla?                                

Namerni odvisnik dopolnjuje povedek glavnega stavka s podatkom o namenu dejanja. Po njem sprašujemo z vprašalnico čemu/s katerim namenom  + povedek glavnega stavka.

 1. V delovnem učbeniku skrbno in natančno reši na strani 36 nalogo 11. Del naloge je treba reševati v zvezek za jezikovni pouk.
 1. V zvezek za jezikovni pouk prepiši naslov, primer in pravilo za pogojni odvisnik. Tisto, kar je poudarjeno, piši z rdečo, ostalo z modro. Podčrtano podčrtaj.

POGOJNI ODVISNIK

 Mama bo kupila kruh, če bo šla v trgovino.

glavni stavek                      pogojni odvisnik

 Pod katerim pogojem bo kupila?

Pogojni odvisnik dopolnjuje povedek glavnega stavka s podatkom o pogoju za izvršitev dejanja. Po njem sprašujemo z vprašalnico pod katerim pogojem  + povedek glavnega stavka.

 

Svoje delo dokumentiraj tako, da fotografiraš/skeniraš  zvezek (opravljeno delo) in mi fotografije/dokaze posreduješ po elektronski pošti na naslov: zdenka.kostanjevec@guest.arnes.si

 

 

 

SLOVENŠČINA, 27. 5. 2020

Ervin Fritz: SONG O LJUBEZNI

 

NAVODILO ZA DELO:

 • Natančno preberi umetnostno besedilo – pesem z naslovom Song o ljubezni (vir: berilo Sreča se mi v pesmi smeje).
 • zvezek za književnost napiši ime in priimek avtorja ter naslov
 • Reši naloge/odgovori na vprašanja v rubriki Pesem je tudi tvoja. Vsakemu vprašanju naj takoj sledi odgovor. Zapiši oboje (vprašanje in odgovor).

 

Svoje delo dokumentiraj tako, da fotografiraš/skeniraš  zvezek – opravljeno delo in mi fotografije/dokaze posreduješ po elektronski pošti na naslov: zdenka.kostanjevec@guest.arnes.si

 

 

SLOVENŠČINA, 27. 5. 2020

Jonathan Swift: GULIVER MED PRITLIKAVCI

NAVODILO ZA DELO

 1. Natančno preberi umetnostno besedilo z naslovom Guliver med pritlikavci (vir: berilo Kdo se skriva v ogledalu?).
 2. V zvezek za književnost napiši  ime in priimek avtorja ter naslov besedila.
 3. Izpiši glavne in stranske osebe.
 4. Vsako dogajanje je postavljeno v dogajalni/književni prostor in dogajalni/književni čas. Napiši, kdaj in kje se zgodba dogaja.
 5. Nariši ilustracijo.

Svoje zapiske/dokazilo o delu fotografiraj in pošlji na moj elektronski naslov (zdenka.kostanjevec@guest.arnes.si

 

Dostopnost