Skoči na glavno vsebino

Vpis v 1. razred

SPOŠTOVANI STARŠI!

Na podlagi 44. in 45. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13)

 

Zavod Osnovna šola Starše

VPISUJE V PRVI RAZRED OSNOVNE ŠOLE
ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

V šolo bodo vpisani otroci, ki bodo v koledarskem letu 2023 dopolnili starost šest let (rojeni leta 2017).

 

Vpis bo v matični šoli – Osnovna šola Starše, Starše 5, 2205 Starše:

– v sredo, 22. februarja 2023, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure,

– v četrtek, 23. februarja 2023, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure,

– v petek, 24. februarja 2023, od 8. do 12. ure.

 

Ravnatelj: 
Franc Kekec, mag.

Vabilo na starševski večer

Spoštovani starši!

Na svetovalnem centru Maribor pripravljajo starševski večer z naslovom “Pa zakaj me ne uboga?!” – vloga staršev pri vzgoji otrok, ki bo v četrtek, 23. 2. 2023 ob 17. 20 uri v prostorih Svetovalnega centra Maribor, na Lavričevi ulici 5. Starševski večer bo vodila specialna pedagoginja mag. Alenka Zupančič Danko, prof. defektologije iz Svetovalnega centra Maribor.

Več informacij lahko najdete tukaj.

Vabljeni!

 

Prošnja za namenitev dela dohodnine za donacije v Šolski sklad OŠ Starše

Spoštovani starši!

V skladu z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 6030-2/2021/34 z dne 7. 12. 2021 in na podlagi sprememb v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-M) smo na Zavodu Osnovna šola Starše v mesecu decembru 2021 dopolnili Pravila o delovanju šolskega sklada Osnovne šole Starše, kar je omogočilo našemu šolskemu skladu, da se uvrsti na seznam upravičencev do donacij iz naslova dohodnine.

Zakon omogoča, da sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov, je pa tudi upravičenec do največ 0,3 % donacije posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, ki so bili potrjeni na svetu staršev in svetu zavoda. Upravni odbor je tisti, ki sprejema odločitve o tem, kam se namenijo sredstva šolskega sklada.

V kolikor bi želeli nameniti ta del dohodnine financiranju našega šolskega sklada in s tem omogočiti učencem koriščenje sredstev predvsem za zviševanje standarda pouka, vas prosimo, da izpolnite obrazec, ki je v prilogi oz. ga najdete na tej povezavi eDavki – Namenitev dela dohodnine za donacije (durs.si).

Vzorec izpolnjene vloge šolskemu skladu oz. skladu vrtca:

Ime oz. naziv šolskega sklada Davčna številka šolskega sklada Odstotek (%)
OSNOVNA ŠOLA STARŠE 25722824 0,3 %

Zahtevo lahko oddate elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu, najkasneje do 31. 12. 2022. Vlogo lahko oddate tudi razredniku in jo bomo poslali po pošti na finančni urad – oddajte jo najkasneje do 31. 11. 2022.

V primeru donacije se vam v imenu učencev Osnovne šole Starše iskreno zahvaljujemo.

Predsednica upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Starše
Karmen Beranič

 

 

Tradicionalni slovenski zajtrk

V petek, 18. 11. 2022, bomo izvedli tradicionalni slovenski zajtrk. Vsi učenci se zberete ob 8.25 v jedilnici, kjer se zapoje pesem čebelar. Zajtrk bo ob 8.30, za učence od 6. do 9. razreda v jedilnici, za učence od 1. do 4. razreda v matičnih učilnicah (izjemoma 2.c v U37, 4. a v U38).

Malica bo za učence predmetne stopnje po 2. šolski uri (10.10 – 10.30) v učilnicah, kjer ste imeli drugo šolsko uro pouk. Malico pridejo iskati dežurni učenci.

Od 10. 00 do 11.00 se bodo v jedilnici predstavili lokalni pridelovalci hrane za razredno stopnjo, zato bo razredna stopnja imela malico v matičnih učilnicah ob 10.30 uri.

Avtobus v šolo bo vozil po običajnem voznem redu.

Vabilo na starševski večer

Spoštovani starši,

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor vas vabi na starševski večer z naslovom Komunikacija med staršem in otrokom. 

V okviru starševskega večera bodo spregovorili o življenjskih pozicijah, iz katerih izhajamo pri komunikaciji o otrokom, o asertivnosti in načinih podajanja pohval in graj.

Vabljeni v četrtek, 17.11.2022 ob 17.00 uri v prostore Svetovalnega centra Maribor.

IZVAJALKA: Martina Kukovec, mag. psih., mediatorka.

Vljudno vabljeni!

 

Seznam delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za š. l. 2022/23

Spoštovani!

Na spodnjih povezavah najdete sezname gradiv za šolsko leto 2022/2023.

Neveljaven ID prenosa Neveljaven ID prenosa

 

Šolska knjižničarka je za vas zbrala tudi povezave različnih ponudnikov za naročila šolskih potrebščin za našo šolo, ki so objavljene v nadaljevanju prispevka.

Kopija-nova

https://www.kopija-nova.si/enostavno-narocanje?pmr=17v&pmid=9uketveak7s5

Mladinska knjiga

OŠ Starše: https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/OS-Starse

POŠ Marjeta : https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/SearchDisplay?categoryId=&storeId=715838034&catalogId=3074457345616676718&langId=-31&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=grid&beginIndex=0&orderBy=&pageSize=12&searchType=1002&searchTerm=osnovna+%C5%A1ola+star%C5%A1e,+p.o&#facet:&productBeginIndex:0&facetLimit:&orderBy:&pageView:grid&minPrice:&maxPrice:&pageSize:&

DZS – spletni katalog potrebščin

https://issuu.com/dzsdd/docs/dzs_solski_katalog_2022_web

ŠTIPENDIJE V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Na spodnjih povezavah boste našli vse potrebne informacije o štipendijah: državnih, kadrovskih, za deficitarne poklice, Zoisovih in občinskih.

Vse informacije nadete na : Javni štipendijski, invalidski, razvojni in preživninski sklad: https://www.srips-rs.si/stipendije:

Združljivost štipendije: hkrati z državno štipendijo lahko posameznik pridobiva tudi kadrovsko štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice.

 

Učenci, skupaj s starši pobrskajte po spletu. Po pomoč lahko pridete tudi v šolsko svetovalno službo.

Prilagajanje dostopnosti spletišča