SLOVENŠČINA, MUS 1, 11. 5. 2020

RAZSVETLJENSTVO

V tem šolskem letu ste se srečali s pesnikom Valentinom Vodnikom (Dramilo), jezikoslovcem Jernejem Kopitarjem (sonet Apel in čevljar) in seveda prvim slovenskim dramatikom Antonom Tomažem Linhartom. Vsi našteti so delovali v obdobju razsvetljenstva. Z zgodovinskega vidika ste to obdobje spoznavali pri zgodovini, danes ga boste spoznavali še z vidika književnosti.

NAVODILO ZA DELO:

V zvezek za književnost napiši naslov RAZSVETLJENSTVO in si oglej/preberi e-prosojnice na tej povezavi, nato jih še prepiši.

OCENJEVANJE:

Vaše delo z Županovo Micko se bo nadaljevalo. Prejšnji teden ste prebrali odlomek, ta teden pa boste za domače branje prebrali celotno komedijo.

Domače branje/knjigo najdete na tej povezavi: Županova Micka.

Priporočam vam, da z delom pričnete že danes. Književno delo natančno preberite in sproti rešujte naloge na učnem listuUL Županova Micka.

Ta učni list vam bo tudi v pomoč pri pripravi govornega nastopa, ki ga bom ocenila. Natančna navodila za govorni nastop boste dobili do četrtka, 14. 5. 2020.

Do petka, 15. 5. 2020, pošljite rešen učni list kot dokazilo o opravljenem domačem branju na moj e-naslov: zdenka.kostanjevec@guest.arnes.si

(Skupno 2 obiskov, današnjih obiskov 1)

SLOVENŠČINA, 11. 5. 2020

GOVORNI NASTOP – opis življenja izbranega naroda (ocenjevanje)

V prejšnjih urah si spoznal/-a, kaj je značilno za opis življenja nekega naroda. Do petka, 8. 5., si moral/-a izbrati narod, čigar življenje boš opisal/-a in predstavil/-a. Tisti, ki tega še niste storili, mi izbor takoj sporočite.

Sestavi opis življenja izbranega naroda in se pripravi na govorni nastop, ki bo ocenjen.

Sledi naslednjim korakom:

 1. Pripravi preglednico s ključnimi besedami/podtemami, ki so značilne za opis življenja izbranega naroda (glej preglednico, Slovenščina za vsak dan 7, 2. del, str. 71/nal. 5).
 2. Na spletu (lahko tudi v knjigah) poišči bistvene podatke. Na koncu zapisanega besedila navedi vire, iz katerih si črpal/-a podatke.
 3. Opisuj življenje ljudi v sodobnosti.
 4. Podatke vpiši v preglednico.
 5. Preglednico predelaj v besedilo.
 6. Besedilo večkrat preberi.
 7. Po potrebi popravi napake.
 8. Besedilo se nauči na pamet.

Govorni nastop naj bo dolg približno 5 minut. Govori knjižno, razločno, s primerno hitrostjo in dovolj glasno. Ko boš zadovoljen/-na z naučenim, se posnemi.

Preglednico in zapisano besedilo mi pošlji kot priponko v Wordu.

Posnetek govornega nastopa pa mi pošlji preko aplikacije »We transfer« na e-naslov do ponedeljka, 18. 5. 2020. Prosi starše, naj ti pri pošiljanju pomagajo.

Aplikacijo »We transfer« najdeš na naslednji spletni strani: https://wetransfer.com/. Postopek pošiljanja je opisan tukaj:

Klikni na + pri napisu Add your files.

Med dokumenti na svojem računalniku izberi datoteko, ki jo želiš poslati.

Izpolni polje »Email to« z zdenka.kostanjevec@guest.arnes.si

Nato izpolni polje »Your email« s svojim e-naslovom.

V razdelek »Message« napiši sporočilo.

Nato klikni Transfer.

Če boš imel/-a pri pošiljanju posnetka težave, mi sporoči.

 

Obvestilo v zvezi z bralno značko

Napišite mi, katere knjige ste prebrali, in mi še danes pošljite.

 

 

 

Angleščina 6. b 11. 5. 2020 in 12. 5. 2020

 1. V učbeniku na strani 84 naloga 1 – ponovi besedišče Sadie´s room.
 2. Učbenik stran 84 naloga 2 Predlogi – poslušaj predloge in glej slike.
 3. V zvezek napiši naslov Predlogi, datum. Prepiši predloge in jih prevedi.
 4. Vadi predloge s pomočjo slik v učbeniku. Glej sliko, pokrij besedo in glasno ponavljaj.
 5. Vadi predloge na spletu.
 6. V učbeniku na strani 84 reši nalogo 3. Oglej si Sadiejino sobo in v besedilo vpiši predloge. Nalogo nato prekontroliraj z zvočnim posnetkom.
 7. Besedilo prepiši v zvezek.
 8. V delovnem zvezku na strani 54 reši nalogo 1 in 2.
 9. Glasno vadi opis Sadiejine sobe.

Dokaz o delu pošlji na e-naslov simona.kuhar1@os-starse.si do 13. 5. 2020.

BRALNA ZNAČKA

Še vedno lahko opraviš angleško bralno značko po navodilih, ki si jih dobil/a v šoli. Povezave s predlogi za branje/poslušanje:

https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/330/reading/

https://www.storylineonline.net/library/

https://stories.audible.com/discovery – Harry Potter slušna 1. knjiga

ŠPORT – četrtek, 7.5.2020

Danes nadaljuješ s tedensko nalogo.

Vsak dan v tem tednu pojdi na lahkoten tek v gozd ali na travnik v svoji okolici (10 – 15 minut). Takoj po teku si izmeri srčni utrip in ga zapiši v tabelo. Zapisane rezultate med seboj primerjaj. Rezultate zapiši v preglednico. Izračunaj  svoje aerobno območje vadbe. Ti je uspelo teči v svojem aerobnem območju ?

V treh povedih zapiši svoje ugotovitve. Ti je bilo težko teči? Kdaj je najtežje? Na začetku, vmes ali proti koncu?

Svoje rezultate in ugotovitve nama pošlji na elektronsko pošto do petka, 8. maja 2020. Učenci, ki ste nalogo opravili že med počitnicami, tabele ne rabite ponovno pošiljati :-), priporočljivo pa je, da se odpravite v naravo. Ne pozabi pripeti tudi kakšne fotografije teka.

Opravljena naloga bo štela za oceno 🙂

 

Slovenščina (2. skupina), 4. 5. 2020

Pozdravljeni.

Navodilo za delo:

Danes boste prebrali odlomek Županove Micke, ki jo je napisal Anton Tomaž Linhart. S pomočjo povezav na e-učbeniku boste po prebranem besedilu odgovarjali na vprašanja (strani v e-učbeniku, od str. 293 – 296).

 1. Klikni na povezavo in najprej reši anketo Svet je postal gledališče: https://eucbeniki.sio.si/slo8/2347/index.html .
 2. Zatem preberi odlomek Županove Micke na povezavi: https://eucbeniki.sio.si/slo8/2347/index1.html .
 3. V zvezek na književno stran napiši naslov A. Tomaž Linhart: Županova Micka in po prebranem odlomku izpiši neznane besede  ter njihovo razlago (pomagaj si s prejšnjo povezavo na e-učbeniku).
 4. Nadaljuj z branjem in reševanjem nalog na povezavi: https://eucbeniki.sio.si/slo8/2347/index2.html in  z reševanjem nalog, ki sledijo na tej povezavi https://eucbeniki.sio.si/slo8/2347/index3.html#.

V primeru, da do povezav ne moreš dostopati, mi piši na e-naslov: tamara.himelrajh@guest.arnes.si.

 

 

NOČ KNJIGE – še vedno lahko sodelujete

Pozdravljeni!

V četrtek, 23. 4. 2020, je bila NOČ KNJIGE. Nekateri ste se odzvali, napisali kaj o knjigi, ki jo berete, ali kakšno lepo misel, večina pa je obvestilo na spletni strani spregledala.

Učiteljice smo se odločile, da NOČ KNJIGE podaljšamo v DNEVE KNJIGE, in sicer do 3. maja.

Vabimo vas, da se nam pridružite in zapišete nekaj besed ali povedi o svoji najljubši knjigi ali pa o knjigi, ki jo berete oziroma ste jo nazadnje brali.

Verjamemo, da berete, da ste brali in boste še brali, kajti še vedno velja, da je knjiga naša zelo dobra prijateljica.

Če se boste pridružili, bo vaša knjiga priznana za bralno značko.

Želimo vam prijetne, prijazne, sproščene počitnice.

Vaše učiteljice slovenščine in knjižničarka

 

AKTIVNI ODMOR – petek, 24.4.2020

Izkoristite tudi danes odmor med učenjem za – 15 minutni AKTIVNI ODMOR. Počnite karkoli – plešite, tekajte, žogajte se, delajte gimnastične vaje, vaje za moč ….. in pri tem uživajte!!!

Počitnice so tu !!!!

 

 

 

 

Dostopnost