NPZ 2017/18 – VPOGLEDI

Vpoglede in seznanitve dosežkov bo zagotovil Državni izpitni center (RIC) na dan določen s koledarjem NPZ-ja. Šolam, učencem in staršem bo omogočil dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in izpisa dosežkov (v obliki pdf). Do obojega se dostopa s pomočjo učenčeve šifre in številke EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si.

Vpogledi se na določen datum začnejo po 8.00 in zaključijo do 24.00:

  • 6. razred – MAT, SLJ, TJA; od 5. do 7. junija 2018
  • 9. razred – MAT, SLJ, TJA; od 29. do 31. maja 2018

 

210-letnica šolstva v Staršah

Ker v tem letu obeležujemo 210-letnico šolstva v Staršah, želimo ob tej pomembni obletnici v šoli pripraviti razstavo o zgodovini šolstva. Da bi bila naša razstava, ki bo na ogled 25. 5. 2018, bolj zanimiva, zbiramo stare šolske fotografije, učbenike, zvezke in druge šolske potrebščine, zato prosimo vse, ki hranite tovrstne spomine na šolske dni, da jih delite z nami. Lahko jih prinesete v šolsko knjižnico, pošljete skenirane na e-naslov direndaj@os-starse.si ali pokličete na telefonsko številko 686 48 63. Veseli bomo vašega odziva.