GOSPODINJSTVO, 1. junij

Uči se novo poglavje. V spletni učilnici te v poglavju Ali mi hrana lahko škoduje čakajo navodila, tam je tudi kviz.

Ne pozabi na nalogo za oceno. Navodila in kriterije najdeš tukaj.

GOSPODINJSTVO, naloga za oceno

Nalogo za oceno oddaj v spletni učilnici, kjer so tudi navodila za izdelavo in kriteriji za oceno. Ničesar ne pošiljaj po e pošti ali v outlooku. Tam me lahko vprašaš, če rabiš pomoč. Čas za oddajo naloge je 12. junij.

Četrtek, 28. 5. 2020 – matematika 6. a, 6. b

NAVODILO ZA DELO:

  • IZRAZI Z DECIMALNIMI ŠTEVILI
  • Preberi snov v SDZ na strani 30, IZRAZI BREZ OKLEPAJEV, IN TO PREPIŠI V ZVEZEK.
  • Ponovi vrstni red računskih operacij z naravnimi števili.
  • Za decimalna števila velja enak vrstni red rač. operacij kot za naravna števila.
  • Poglej  tri rešene primere (pomagaj si) v SDZ pod prvo številko ( rimska enka).
  • Reši nalogo 94 na strani 32 v SDZ (podčrtuj tisto kar najprej izračunaš).
  • Dokaz o delu pošlji.

SLOVENŠČINA, 28. 5. 2020

DELO Z UMETNOSTNIM BESEDILOM (Guliver med pritlikavci)

NAVODILO ZA DELO

  1. Besedilo ponovno preberi.
  2. Pisno odgovori na vprašanja. V zvezek napiši oboje (najprej vprašanje, nato takoj odgovor). Upoštevaj slovnična in pravopisna pravila.

– Kdo je bil Guliver?

– Kdo so bili Liliputanci?

– Kako sta cesarska podanika preiskala Guliverja?

– Naštej, katere predmete sta našla pri njem in napiši, kako sta jih poimenovala/opisala.

– Kdo nam pripoveduje zgodbo? Svoj odgovor utemelji/pojasni s primerom iz  besedila.

Svoje zapiske/dokazilo o delu fotografiraj in pošlji na moj elektronski naslov (zdenka.kostanjevec@guest.arnes.si

 

Lego mojster- Rap, 28. 5. 2020

Vzorci iz lego kock

Iz kock, ki jih imaš doma na voljo sestavi različne vzorce, da nastanejo tla kot bi tlakovali.

Bodite čimbolj ustvarjalni – dovolite si biti pravi mali umetniki.

Dokaze o delu mi pošljite na mail: janja.ledinek@os-starse.si

Uspešno delo vam želim.

Dostopnost