Hitrejše napredovanje

ZAKON O OSNOVNI ŠOLI

79. člen
(hitrejše napredovanje)

Učencem, ki dosegajo nadpovprečne rezultate v učenju, mora osnovna šola na predlog staršev, učiteljev ali šolske svetovalne službe omogočiti, da prej kot v devetih letih končajo osnovnošolsko izobraževanje in s tem izpolnijo osnovnošolsko obveznost.

O hitrejšem napredovanju učenca odloča učiteljski zbor v soglasju s starši.

PRAVILNIK o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

26. člen
(hitrejše napredovanje)

Učencu, ki dosega nadpovprečne rezultate v znanju, osnovna šola v skladu z 79. členom Zakona o osnovni šoli omogoči hitrejše napredovanje.

Učenec pri napredovanju v višji razred ne opravlja izpitov.

Odločitev o hitrejšem napredovanju učenca v višji razred mora biti vpisana v šolsko dokumentacijo.

Svet zavoda

V sedanjem mandatu Sveta zavoda so naslednji člani:

 • Jeanette Ozvaldič (predsednica, predstavnica delavcev zavoda)
 • Zdenka Gornik (predstavnica občine)
 • Teja Lorger (predstavnica občine)
 • Terezija Mohorko (predstavnica občine)
 • Anita Babič (predstavnica staršev)
 • Janko Di Monte (predstavnik staršev)
 • Andrej Geržina (predstavnik staršev)
 • Jožefa Kelc (predstavnica delavcev zavoda)
 • Janja Ledinek (predstavnica delavcev zavoda)
 • Klavdija Kocjan (predstavnica delavcev zavoda)
 • Mateja Sajko (predstavnica delavcev zavoda)

Šolski avtobus

Šolski avtobus je namenjen prevozu učencev v šolo in iz šole. Vozi na relaciji. Brunšvik – Marjeta – Trniče – Prepolje – Starše. Učenci, ki se vozijo na relaciji Loka – Rošnja – Zlatoličje – Starše se lahko od 2. 3. 2015 vozijo z avtobusi redne avtobusne linije po veljavnem voznem redu, zjutraj in popoldne pa na tej relaciji pelje tudi šolski avtobus. Pri vožnji na relaciji Loka-Zlatoličje so učenci pri sebi dolžni imeti vozne karte, ki jih dobijo v šoli.

Prihod šolskega avtobusa v OŠ Starše je vsak dan ob 7.10 in 7. 55.

Vozni red šolskega avtobusa

Relacija Brunšvik – Marjeta – Trniče – Prepolje – Starše in Starše – Prepolje – Marjeta – Brunšvik

Iz Brunšvika v Starše Iz Starš v Brunšvik
6:55  6:30
7:40  7:15
8:20  8:00
10:35  10:15
13:35  13:15
14:35 14:15 (do POŠ Marjeta)
15:20 15:00
 16.10 (samo ob sredah)  15.50 (samo ob sredah)

Relaciji Zlatoličje – Starše in Loka – Rošnja – Starše

V nadaljevanju so zabeleženi termini voženj, ki jih bodo učenci najpogosteje koristili. Po potrebi lahko ostale najdete na spletnih straneh avtobusnega prevoznika Arriva.

Zlatoličje – Starše

Odhodna postaja Prihod Zlatoličje Prihod Zlatoličje Krepfl Prihod Starše
Ptuj (6:50) 7:03 7:04 7:07
Ptuj (7:05) 7:18 7:19 7:22
Loka 52 (7:40) 7:52 7:54 8:00


Starše – Zlatoličje

Odhodna postaja Prihod Starše Prihod Zlatoličje Krepfl Prihod Zlatoličje
Maribor (12:35) 13:02 13:05 13:06
Maribor (13:05) 13:32 13:35 13:36
OŠ Starše – pred šolo (14:00) 14:00 (pred šolo) 14:06 14:08
Maribor (14:20) 14:47 14:50 14:51
Maribor (14:35) 15:02 15:05 15:06


Loka – Rošnja – Starše

Odhodna postaja Prihod Loka 52 Prihod Loka Prihod Rošnja Prihod Starše
Maribor Vrbanska (6:50) 7:15 7:17 7:19 7:22
Loka 52 (7:40) 7:40 7:42 7:44 8:00


Starše – Rošnja – Loka

Odhodna postaja Prihod Starše Prihod Rošnja Prihod Loka Prihod Loka 52
Ptuj (12:35) 12:52 12:55 12:56 12:58
Ptuj (13:05) 13:22 13:25 13:26 13:28
OŠ Starše – pred šolo 14:15 (pred šolo) 14:21 14:23 14:25
Ptuj (14:35) 14:52 14:55 14:56 14:58

 

Kontaktni podatki

Osnovna šola Starše

Starše 5

2205 Starše

 

Telefon: 02 686 48 50

Telefaks: 02 686 48 68

Tekoči račun šole: SI56 0131 5603 0681 161

Davčna številka: 25722824

Elektronska pošta: os-starse@guest.arnes.si

Ravnatelj: Franc Kekec; 02 686 48 51; franc.kekec@os-starse.si

Pomočnik ravnatelja: Živan Klajderič; 02 686 48 52; zivan.klajderic@os-starse.si

Vodja podružnice: Daša Jakol; 02 685 12 21; dasa.jakol@os-starse.si

Pomočnica ravnatelja za vrtec: Nada Smolinger; 02 686 48 62; nada.smolinger@os-starse.si

Vodja svetovalne službe; Marija Bednjanič; 02 686 48 59; marija.bednjanic@os-starse.si

Organizator prehrane; Jana Dobnik; 040 474 016; jana.dobnik@os-starse.si

OPB in jutranje varstvo

Časovni razpored

 • 6.00 – 8.20; jutranje varstvo
 • 8.20 – 11.55; pouk
 • 12.05 – 16.15; kosilo, OPB, ID, DDP, RAP

OPB Starše

 • Jožica Kmetec
 • Tamara Himelrajh
 • Tea Golob
 • Tanja Šimek
 • Jeanette Ozvaldič

OPB Marjeta

 • Jernej šenk
 • Tea Golob
 • Kaja Bernard
 • Jasna Vinko
 • Katja Kolednik

Šolski predmetnik

PREDMET RAZRED
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
SLJ 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
MAT 4 4 5 5 4 4 4 4 4
TJA  2  2 2 3 4 4 3 3
LUM 2 2 2 2 2 1 1 1 1
GUM 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
DRU 2 3
GEO 1 2 1,5 2
ZGO 1 2 2 2
DKE 1 1
SPO 3 3 3
FIZ 2 2
KEM 2 2
BIO 1,5 2
NAR 2 3
NIT 3 3
TIT 2 1 1
GOS 1 1,5
ŠPO 3 3 3 3 3 3 2 2 2

 

Stran 1 od 3123