Interesne dejavnosti

Za razvijanje različnih interesov in nadarjenosti učencev šola organizira interesne dejavnosti. Vključevanje učencev v to obliko dela je prostovoljno. Dejavnosti segajo na področje tekmovanj, obiskovanje revij, sodelovanje na natečajih, prisotnost v šolskih in občinskih medijih, učenci predstavljajo svoje delo tudi v šoli in njenem okolju.

Interesne dejavnosti v šolskem letu 2017/2018 na OŠ Starše

Z. Š. OŠ STARŠE MENTOR TERMIN RAZRED
1. Dramsko-recitacijski Monika Šauperl PET, 12.40 – 13.25 5. – 9.
2. Modelarski krožek Janja Ledinek Po dogovoru 6. – 9.
3. Likovni krožek Tanja Šimek ČET, 14.45-16.15 (na 14 dni)  
4. OPZ Natalija Kustec

PON, 12.40 – 13.25

SRE, 7.30 – 8.15

6. –  9.
5. MPZ Natalija Kustec

PON, TOR, ČET, PET

7.30 – 8.15

2. –  5.
6. Kolesarski krožek Korže/Obreht Po dogovoru 5.
7. Novinarski krožek Zdenka Kostanjevec TOR, 13.50 – 14.35 6. –  9.
8. Prometni krožek Sašo Hovnik PET, 7.30 – 8.15 5.
9. Folklorni krožek Liljana Polajžar, Metka Vavh TOR, 7.30 – 8.15 1. –  7.
10. Teh. ustvarjalni krožek Jeanette Ozvaldič SRE,  12.40 – 13.25 4.
11. Planinski krožek Carmen Onišak Po dogovoru 1. – 9.
12. Odbojka – DEKLICE Carmen Onišak ČET, 13.50 – 14.35 6. –  9.
13. Košarka – DEČKI Carmen Onišak ČET, 7.30 – 8. 14 6. –  9.
14. Rokomet Živan Klajderič PET, 7.30 – 8.15 6. –  9.
15. Računalniški krožek Meta Krajnc SRE, 13.05 – 13.50,
PET, 7.30 – 8.15

3.

4.

16. Programiranje Meta Krajnc

ČET, 7.30 – 8.15

TOR, 11.50 – 12.35

6. –  9.
17. Bralna značka – SLJ Borak, Kostanjevec, Šauperl Po dogovoru 1. – 9.
18. Bralna značka – TJA Borak, Kuhar, Premzl Po dogovoru 4. – 9.
19. Vesela šola Nataša V. Korže TOR, 0. ura in ČET, 6. ura 4. – 9.
20. Lutkarski krožek Jana Dobnik PET,  14.40 – 15.25 3. –  5.
21. Šolski vrt Jana Dobnik TOR, 14.40 – 15.25 3., 4.
22. Klekljanje Jana Dobnik SRE,  14.40 – 15.25 4. – 9.
23. Kuhanje PS Jana Dobnik ČET, 14.40 – 15.25 6., 7.
24 Angleška BZ Simona Kuhar Po dogovoru 4. –  9.

Interesne dejavnosti v šolskem letu 2017/2018 na POŠ Marjeta

Z. Š. POŠ MARJETA MENTOR TERMIN RAZRED
1. OPZ Klavdija Topolinjak SRE, PET; 7.30 – 8.15 1. –  4.
2. Inštrumentalni krožek Klavdija Topolinjak PON, 7.30 – 8.15 1. –  4.
3. Pravljični krožek Maja Žnidarič PON, 13.00 – 13.45 1., 2.
4. Likovni krožek Daniela Šabeder TOR na 14 dni; 13.00 – 14.30 3., 4.
6. Folklora Metka Vavh SRE, 13.50 – 14.35 1. –  4.
7. Vesela šola Daniela Šabeder ČET, 13.00 – 13.45 4.
8. Računalniški krožek Meta Krajnc PON, 13.00 – 13.45 4.

Interesne dejavnosti v šolskem letu 2017/2018, ki jih izvajajo zunanji izvajalci

ZUNANJI IZVAJALCI MENTOR TERMIN RAZRED
Rokomet – mlajše deklice Lea Klemenčič (RK Rače) TOR + ČET; 15.30 – 16.30 2. –  5.
Rokomet – starejše deklice Lea Klemenčič (RK Rače) PET, 16.00 – 17.30 + OŠ Rače 6. –  9.
Karate Viljem Klanjšček (KK Kovinar)

PON, 14.40 – 15.25

PON, 13.50 – 14.40

ČET, 14.40 – 15.25

1. –  6.

POŠ

6. –  9.

Navijačice Matej Trilar (Mini borci) SRE, 13.50 -14.35 1. –  9.
Zdrav življenjski slog Karmen Grabar Različno / 2 X na teden na POŠ 1. –  9.
Badminton Robi Vega

PON, 13.50 – 14.40

PON, 14.40 – 15.25

1. –  5.
6. –  9.