Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018.