Skoči na glavno vsebino

Ljudski ples je vključen v program devetletne osnovne šole kot izbirni predmet, ki se izvaja v obsegu 32 ur (1 ura tedensko).

Ples je umetnostna zvrst, pri kateri lahko učenci v največji meri sodelujejo z lastno aktivnostjo in ustvarjalnostjo kot posamezniki in v skupini. Od nekdaj je bil del družabnega življenja in pomaga pri oblikovanju celostne podobe vsakega človeka. S spoznavanjem ljudskih plesov se želi pri učencih zbuditi radovednost o tem, kako so plesali včasih.

CILJI:

  • seznanjanje učencev z védenjem o plesu (nekaj zgodovinskih podatkov, védenje o gibalnih možnostih človeškega telesa, o ljudskih plesih),
  • oblikovanje meril, ki bodo učencem pozneje v pomoč pri opredeljevanju, odzivanju, primerjanju in presojanju plesnih dogodkov, ki se jih bo aktivno ali pasivno (kot gledalec) udeleževal,
  • ples pomaga pri razvijanju učenčevega občutka za disciplino, obvladovanju lastnega telesa, obvladovanju posameznih delov telesa in njegovih gibnih sposobnosti, obvladovanju ritma in prostora,
  • s plesom razvijamo učenčeve zmožnosti navezovanja stikov tako z bližnjo kot z daljno okolico in jih navajamo na pravilen odnos do drugih ljudi,
  • razvijanje učenčeve domišljije in ustvarjalnosti.

UČENCI bodo:

  • spoznali temelje in elemente slovenskih ljudskih plesov,
  • spoznali plesne značilnosti različnih predelov Slovenije,
  • spoznali oblačilno kulturo Slovencev v preteklosti,
  • plesali ljudske plese: »Hruške, jabolka, slive«, »Potolčena«, »Kovtre šivat«, »Kosmatača«, »Točak« …
  • pripravili kratek nastop.

 

Metka Vavh

(Skupno 311 obiskov, današnjih obiskov 1)
Veščine

Objavljeno

10. aprila 2020

Prilagajanje dostopnosti spletišča