Skoči na glavno vsebino
OSNOVNI VBODI IN TEHNIKE VEZENJA

OSNOVNI VBODI IN TEHNIKE VEZENJA

Izbirni predmet vezenje je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda. Pri tem predmetu se prepletata razvijanje ročnih spretnosti in skrb za ohranjanje kulturne dediščine.

Poudarek bo na praktičnem delu: vezenju voščilnic, prtičkov in drugih uporabnih predmetov.

Učenci bodo spoznavali:

zgodovino vezenja,

pribor za vezenje,

osnovne vbode in tehnike vezenja.

 

Pripravili bodo razstavo izdelkov, ustvarjalne delavnice za učence in povabili k pouku tudi svoje babice.

 

Leonida Babič

RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL

RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL

Želiš z računalnikom početi še kaj drugega, kot igrati igrice? Želiš vsebino tudi ustvarjati?  Si želiš izpopolniti svoje računalniške veščine za tiste dni, ko ne moreš ven?

Pri predmetu pridobivamo in razvijamo znanja in veščine o uporabi računalnika, ki so dandanes vse pomembnejša, saj se računalniki vse več uporabljajo. Znanja, ki jih boš pridobil/a, ti bodo prišla prav pri ostalih predmetih, v srednji šoli in pri vsakdanjih opravilih z računalnikom.

Pouk je zastavljen praktično – projektno. Veliko je individualnega dela z računalnikom, nekatere izdelke izdelamo v skupini.

Pouk je organiziran po 1 šolsko uro tedensko (35 ur v šolskem letu). Učenci pri predmetu pridobijo številčno oceno.

Predmet lahko izberejo učenci 7. razreda.

Pri predmetu:

 • razstavimo in sestavimo računalnik;
 • namestimo program;
 • ustvarjamo in oblikujemo sporočila z urejevalnikom besedil;
 • izdelamo računalniško sliko;
 • sodelujemo v virtualnem okolju;
 • izdelamo preprosto igrico ali aplikacijo, če učence to zanima.

 

Sašo Hovnik

IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA

IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA

Namen enoletnega programa izbrani šport je poglabljanje vsebin odbojke. Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se z odbojko ukvarjajo že pri interesnih dejavnostih v šoli ali zunaj nje.

Pri urah bodo učenci usvojili in nadgradili svoje znanje odbojke (tehnično in taktično). Spoznali bodo pomen redne vadbe, odbojkarska pravila, razumeli vpliv športa na organizem in začeli povezovati različna znanja drugih predmetov z izbranim športom.

Hkrati bo športna vadba vplivala na oblikovanje njihovih pozitivnih vedenjskih vzorcev, krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase.

Z izbranim športom želimo spodbuditi spoštovanje pravil športnega obnašanja, medsebojno sodelovanje in zdravo tekmovalnost.

VSEBINE

 • pravila igre
 • sodniški znaki
 • osnovni tehnični elementi (zgornji in spodnji odboj)
 • učenje zahtevnejših tehničnih in taktičnih elementov:
 • podaja,
 • sprejem servisa,
 • zgornji servis,
 • napadalni udarec,
 • enojni in dvojni blok,
 • sodelovanje v obrambi v sistemu »center naprej«,
 • igralne različice 2:2 in 3:3 (različne velikosti igrišč),
 • igra 6:6 (skrajšano ali normalno igrišče).

 

Carmen Onišak

IZBRANI ŠPORT – NOGOMET

IZBRANI ŠPORT – NOGOMET

Namen programa izbrani šport je poglabljanje vsebin posameznega športa. Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se s ponujenim športom ukvarjajo že pri interesnih dejavnostih.

Športni pedagog sledi pri pripravi programov in njihovi izpeljavi naslednjim izhodiščem:

 • pedagoški proces načrtuje tako, da bo vsak učenec uspešen in motiviran,
 • učitelj je avtonomen pri pripravi programa, seveda pa prevzema odgovornost za ustreznost izpeljave,
 • učitelj izbira tiste vsebine, metode in oblike dela, ki omogočajo vsestranski razvoj harmonične osebnosti,
 • upošteva različne sposobnosti, znanja in interese učencev,
 • načrtno spodbuja učence k humanim medsebojnim odnosom in športnemu obnašanju,
 • učence usmerja k razumskemu dojemanju športa,
 • povezuje športno dejavnost z drugimi predmetnimi področji.

Primerno izbrane vsebine, metode in oblike dela pomagajo učencem, da osmislijo in bolje razumejo učinke športa, hkrati pa se psihično sprostijo. Učenci si oblikujejo stališča in vrednostni odnos do športa kot kulturne sestavine človekovega življenja.

CILJI

 • z izbranim športom razvijati nekatere gibalne in funkcionalne sposobnosti
 • opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega tipa
 • nadgraditi tehnična in taktična znanja v izbrani športni panogi
 • spoznati pomen redne športne vadbe izbranega športa
 • razumeti pravila izbranega športa
 • razumeti vpliv izbranega športa na organizem
 • povezovati različna znanja drugih predmetov z izbranim športom (fizika, biologija…)
 • spodbujati medsebojno sodelovanje in zdravo tekmovalnost
 • spoštovati pravila športnega obnašanja
 • doživljati vpliv športne vadbe na dobro počutje

PRAKTIČNE VSEBINE

Spopolnjevanje osnovnih in učenje zahtevnejših tehničnih elementov brez žoge (odkrivanje, varanje, skoki) in z žogo (poigravanje, vodenje, varanje, podajanje, sprejemanje, odvzemanje žoge, udarjanje), spopolnjevanje osnovnih in učenje zahtevnejših taktičnih elementov: odkrivanje in napadanje v igri 3:1, 2:1, in 3:2, dvojna podaja, igra 2:2 v omejenem prostoru, igra 5:5 do 7:7 na dvoje malih vrat z individualnim in conskim pokrivanjem, vodena igra, igra na dveh ali treh igralnih mestih.

Živan Klajderič

OBDELAVA GRADIV – LES

OBDELAVA GRADIV – LES

 • enoletni predmet
 • izvajanje: 1 uro tedensko
 • obseg ur : 35 ur

 Obdelava gradiv je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci usmerjajo svojo radovednost v izdelavo določenega izdelka in ustvarjalno sodelujejo med seboj.

Vsebinsko je predmet povezan s predmetom Tehnika in tehnologija. Programi so prilagojeni otrokovim sposobnostim. Zajemajo poznavanje, analizo in uporabo gradiv, ki jih učenec v predvideni starosti že lahko obdeluje. Osnovno gradivo za izdelavo izdelkov je les, ki ga lahko kombiniramo z drugimi materiali. Vsak učenec sam s pomočjo strojev in orodja izdela več uporabnih izdelkov, ki jih lahko nato odnese domov.

Učenci se bodo naučili in spoznali:

 • varstvo pri delu,
 • industrijski in obrtniški način proizvodnje,
 • lastnosti lesa,
 • tehnično dokumentacijo za izdelek,
 • izbiro in pripravo lesa,
 • spoznavanje obdelovalnih postopkov pri izdelavi izdelka,
 • izdelavo sestavnih delov izdelka,
 • montažo in kontrolo izdelka,
 • analizo in izračun cene izdelka,
 • analizo dela in razstavo.

 Janja Ledinek

Prilagajanje dostopnosti spletišča