Tehnika in tehnologija 6.a in 6.b, vse skupine

Spoznavam poklice – naslov v zvezke

V učbeniku imaš na različnih straneh (str. 9,21, 41, 67, 103) v okvirčkih zapisno o različnih poklicih v tehniki in tehnologiji.

Zapise preberi in si v alinejah v zvezke zapiši pomembne informacije o posameznem poklicu.

Dokaz dela mi pošlji na mail: janja.ledinek@os-starse.si

Uspešno delo ti želim.

Matematika 8, 26. 5. 2020

Pitagorov izrek v deltoidu

Na str. 109 v samostojnem delovnem zvezku  si preberi o Pitagorovem izreku v deltoidu.  V zvezek prepiši in preriši vse pod rubriko Nauči se.

Še enkrat si oglej razlago Pitagorovega izreka v deltoidu na linku:  https://www.youtube.com/watch?v=PkBjs2KLfgw

Rešene primere najdeš v svojem delovnem zvezku na str. 109 in 110. Z njimi si pomagaj pri reševanju nalog.

Reši še naslednje naloge v delovnem zvezku: str. 110/ 92 in str. 111/ 93.

Dokaze o delu pošlji svoji učiteljici matematike na mail.

Uspešno delo vam želimo.

Tehnika in tehnologija, 8.a in 8.b, 22. 5. 2020

Ponovitev snovi – tehnična pisava

Ta teden boš utrjeval tehnično pisavo. Natisni si delovni list v prilogi. Delovni list dopolni po pravilih tehniške pisave in ga zalepi v zvezek.

Priloga: tehnična-pisava

Ne pozabi oddati nalogo za TIT/LUM, ki je za oceno, ker še kar nekaj nalog nisem dobila.

Uspešno delo vam želim.

Matematika 8, 21. 5. 2020

Utrjevanje zananja – Pitagorov izrek v rombu

V zvezek reši naslednje naloge iz delovnega zvezka:

  • str. 108 / 83. 84, 85 in 86

Dokazila o delu pošlji svoji učiteljici na mail.

Uspešno delo ti želimo.

Obdelava gradiv les, 20. 5. 2020

Vrtno orodje

Naslednja naloga bo naloga za 14 dni. Izdelali boste vrtno orodje  iz odpadnih plastičnih posod, plastenk in lesa.  Vsak od vas bo izdelal majhno vrtno orodje (lopatka, grablje, motika,…). Vsakemu se doma valja kakšna prazna plastenka ali plastična posoda, ki je za na odpad. Priporočljivo je, da je plastenka iz malo trše plastike.  Plastenko najprej temeljito očistite in začnite z izdelavo. Za ročaj uporabite kakšno vejo, ki jo odrežete v bližnjem gozdu, ali že odslužen ročaj kakšne stare metle. Pri delu bodite čimbolj ustvarjalni.

Navodila za izdelavo: Vrtno orodje- navodilo za delo

Ustvarjalen pozdrav.

Dostopnost