Skoči na glavno vsebino
LUTKARICE NA OBISKU PRI MURENČKIH

LUTKARICE NA OBISKU PRI MURENČKIH

V četrtek, 11. maja so lutkarice iz 5. razreda obiskale VDC Murenčki in jim zaigrale lutkovno igrico Piščanec Čivko. Našega obiska so bili veseli, pogostili so nas, pogovorili smo se o predstavi in kaj varovanci v VDC delajo. Vsaka lutkatica si je lahko izbrala nakit, ki so ga varovanci naredili sami. Želijo si, da jih še obiščemo.

LETOVANJE OTROK 2023

LETOVANJE OTROK 2023

Otroci bodo lahko med poletnimi počitnicami v okviru ZPM letovali v Poreču in na Pohorju, v okviru RK pa v Punatu.

Zdravstveno letovanje otrok bo potekalo v Poreču, Punatu in na Pohorju. Starši otrok, ki pogosto obolevajo ali imajo določene zdravstvene indikacije, se čim prej oglasite pri otrokovem osebnem zdravniku. Zdravnik lahko na zdravstveno letovanje napoti otroke, za katere presodi, da jim glede na zdravstveno stanje to pripada.

 Občina Starše bo regresirala letovanje.

Za uveljavljanje regresiranega plačila (subvencionirano letovanje) je potrebno priložiti:

  • kopijo veljavne odločbe o odmeri otroškega dodatka
  • ali kopijo odločbe o odmeri dohodnine za leto 2022.

 Novost v tem letu:  

 Prijave bo ZPM začela zbirati v ponedeljek, 15. 5. 2023, preko spletne aplikacije, ki bo objavljena na njihovi spletni strani – www.zpm-mb.si

 Prijavnico z odločbo o otroškem dodatku je potrebno prinesti tudi na OŠ Starše (pedagoginji), če želite, da ima otrok subvencionirano letovanje.

 Prijavnico za letovanje v Punatu lahko otroci dobijo v šoli ali na spletni strani: http:/punat.si/Prijava

 Rok za oddajo prijav na šoli je do 22. 5. 2023.

 V primeru nejasnosti oziroma pomoči pri izpolnjevanju prijavnic se lahko obrnete na pedagoginjo Marijo Bednjanič (02 686 48 59).

Vesela šola

Vesela šola

V sredo, 12. aprila 2023, je na osnovni šoli Leona Štuklja v Mariboru potekalo državno tekmovanje v znanju Vesele šole. Alja Kalinić, 8.b in Lucija Di Monte, 9.b sta se odlično izkazali in osvojili ZLATO PRIZNANJE. Lucija je bila izmed 234. učencev v svoji tekmovalni ekipi na 3. mestu in je osvojila tudi posebno nagrado, Alja pa izmed 247. učencev na 6. in si prislužila še dodatno pohvalo. Prav tako je Lucija postala DIAMANTNA VESELOŠOLKA. Vsa leta je namreč na državnem tekmovanju v znanju Vesele šole prejela zlato priznanje. Gre za res izjemen in redek dosežek, ki ga v uredništvu Vesele šole ne pomnijo. 

Odličen dosežek so z bronastim priznanjem dopolnili še učenci Vita Hribernik, 4.b, Hajdi Klajnšek, 4.b, Tjaša Tihec, 4.b in Matic Di Monte, 5.a.

Učencem iskreno čestitamo in se veselimo skupaj z njimi.

 

Mentorice Vesele šole Kaja Bernard, Daniela Šabeder in Nataša Vodošek Korže

Posodobitev omrežij LAN na VIZ

Naziv operacije: Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih

Cilji projekta: Namen projekta Posodobitev omrežij LAN na VIZ je posodobiti računalniška omrežja; pregled obstoječega stanja, izdelava načrta posodobitve, izvedba posodobitve – nadgradnja aktivne in pasivne opreme v osnovnem in srednjem šolstvu ter na organizacijah izobraževanja za odrasle. Skupna vrednost programa znaša 5.533.333,81 €, sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost znašajo 4.605.647 €.

Logitipi Arnes, MVI, NOO in EU

Načrt za okrevanje in odpornost je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Pripomogel bo k okrevanju slovenskega gospodarstva in prispeval k blažitvi socialnih posledic pandemije covida-19. Z izvedbo načrtovanih reform in naložb za zeleni in digitalni prehod bo slovenska družba bolj trajnostna, odpornejša in bolje pripravljena na izzive prihodnosti. NOO sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Vse informacije o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani noo.gov.si.

 

Prilagajanje dostopnosti spletišča