GUM – ponedeljek, 1. 6. 2020

Ker zaključujemo s poukom na daljavo, preverite, če ste pri predmetu glasbena umetnost opravili vse naloge. Manjkajoče dokaze pošljite na natalija.kustec@guest.arnes.si najkasneje do petka, 5. 6. 2020.

SLOVENŠČINA, MUS 1, 28. 5. 2020


NAMERNI in POGOJNI ODVISNIK

NAVODILO ZA DELO:

  1. Najprej s pomočjo zvezka ponovi predmetni, osebkov, časovni, krajevni, vzročni in načinovni odvisnik.
  1. V zvezek za jezikovni pouk prepiši naslov, primer in pravilo za namerni odvisnik. Tisto, kar je poudarjeno, piši z rdečo, ostalo z modro. Podčrtano podčrtaj.

NAMERNI ODVISNIK

 Mama je šla v trgovino,   da bi kupila kruh.

glavni stavek                      namerni odvisnik

 Čemu/s katerim namenom je šla?                                

Namerni odvisnik dopolnjuje povedek glavnega stavka s podatkom o namenu dejanja. Po njem sprašujemo z vprašalnico čemu/s katerim namenom  + povedek glavnega stavka.

  1. V delovnem učbeniku skrbno in natančno reši na strani 36 nalogo 11. Del naloge je treba reševati v zvezek za jezikovni pouk.
  1. V zvezek za jezikovni pouk prepiši naslov, primer in pravilo za pogojni odvisnik. Tisto, kar je poudarjeno, piši z rdečo, ostalo z modro. Podčrtano podčrtaj.

POGOJNI ODVISNIK

 Mama bo kupila kruh, če bo šla v trgovino.

glavni stavek                      pogojni odvisnik

 Pod katerim pogojem bo kupila?

Pogojni odvisnik dopolnjuje povedek glavnega stavka s podatkom o pogoju za izvršitev dejanja. Po njem sprašujemo z vprašalnico pod katerim pogojem  + povedek glavnega stavka.

 

Svoje delo dokumentiraj tako, da fotografiraš/skeniraš  zvezek (opravljeno delo) in mi fotografije/dokaze posreduješ po elektronski pošti na naslov: zdenka.kostanjevec@guest.arnes.si

 

 

 

Četrtek, 28. 5. – LIKOVNI KROŽEK

Pozdravljena likovnica!

Pojdi na virtualen ogled umetnin v Narodno galerijo v Ljubljano: https://www.ng-slo.si/si/virtualna-galerija/747

Na spletni strani Narodne galerije si oglej dela slovenskih impresionistov: https://www.ng-slo.si/si/razstave-in-projekti/razstava/slovenski-impresionisti-in-njihov-cas?id=4821 in video o impresionističnem slikanju: https://www.youtube.com/watch?v=BhIVz5pD2hU&feature=youtu.be

Kakšne barve je tvoj parazol?

Ustvari svoj impresionistični izdelek in sodeluj na zanimivem likovnem natečaju: https://www.ng-slo.si/si/dogodki-in-obvestila/likovni-natecaj-kaksne-barve-je-tvoj-parazol?id=4753

Lep ustvarjalni pozdrav.

Učiteljica Tanja

Matematika 8, 28. 5. 2020

Pitagorov izrek v trapezu

Na str. 103 v samostojnem delovnem zvezku  si preberi o Pitagorovem izreku v trapezu.  V zvezek prepiši in preriši vse pod rubriko Nauči se.

Še enkrat si oglej razlago Pitagorovega izreka v trapezu na linku:   https://www.youtube.com/watch?v=erqJ9_Ntgjk

Rešene primere najdeš v svojem delovnem zvezku na str. 103 in 104. Z njimi si pomagaj pri reševanju nalog.

Reši še naslednje naloge v delovnem zvezku: str. 104/ 73 in str. 105/ 74.

Dokaze o delu pošlji svoji učiteljici matematike na mail.

Uspešno delo vam želimo.

SLOVENŠČINA (3. skupina), 28. 5.

Pogojni in namerni odvisnik (2 uri)

Danes boste spoznali pogojni in namerni odvisnik.

Navodilo za delo

  1. Klikni tukaj in odprl se ti bo dokument z zapisom o teh dveh odvisnikih. Prepiši ga v zvezek (jezikovni pouk).
  2. V DZ na str. 36 reši nalogo 11.

Dokaz o svojem delu mi pošlji do petka, 29. 5. 2020.

Dostopnost