Naša osnovna šola sodeluje v evropskem »sistemu razdeljevanja sadja v šolah« s finančno podporo Evropske skupnosti.
Shema šolskega sadja (SŠS) je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Podatki za Slovenijo in širši evropski prostor kažejo, da je vnos sadja in zelenjave med prebivalci pogosto prenizek za varovanje in krepitev zdravja.
Cilj  sheme šolskega sadja je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave, spodbuditi uživanje sadja in zelenjave v dnevni prehrani ter dvigniti stopnjo ozaveščenosti o pomenu sadja in zelenjave za zdravje otrok in mladostnikov.

več...