Filozofija za otroke: Kritično mišljenje

Filozofija za otroke je skupno ime za obvezni izbirni predmet v zadnjem triletju. Izvaja se 1 uro tedensko. Razdeljen je na tri dele. Predmet se v poznejših letih navezuje na prejšnja in nadgrajuje že vpeljano, vendar je vsako leto samostojna celota, ki ne zahteva udeležbe pri pouku leto poprej. V 7. razredu je v ospredju kritično mišljenje.

Izhodišče pouka je vsako leto druga čitanka z zgodbami iz življenja otrok, na katerih se pri pouku gradi vodeni dialog; ta učence združi v skupino, ki kooperativno raziskuje v zgodbe vpletene probleme.

V 7. razredu je to čitanka Harijeva odkritja, s pomočjo katere učenci razvijajo kritično mišljenje. Filozofski problemi so prevedeni v otroški jezik in vzpodbujajo radovednost ter iskanje ustvarjalnih rešitev.

Delo največkrat poteka v obliki razprave – učenci sedijo v krogu in razpravljajo o problemih, ki so izpostavljeni v prebranih zgodbah. Občasno zgodbe ponazorijo z igro vlog ali izrazijo svoje misli na drugačen način – z risbo, pesmijo, kratkim pisnim sestavkom ipd.

Bistvo filozofije za otroke je naučiti otroke razmišljati s svojo glavo.

Splošni cilji predmeta:

  • razvijanje avtonomnega, kritičnega, refleksivnega mišljenja,
  • razvijanje domišljije in kreativnosti,
  • razvijanje kulture dialoga (izražanje in zagovor lastnih stališč, mnenj, poslušanje, upoštevanje stališč drugih itd.),
  • razvijanje miselnih spretnosti (oblikovanje mnenj, analiziranje, sintetiziranje, primerjanje, klasificiranje, postavljanje vprašanj, iskanje hipotez, izpeljevanje, odkrivanje predpostavk in posledic, reševanje problemov).

 

Ida Borak

(Skupno 28 obiskov, današnjih obiskov 1)
Veščine

Objavljeno

25. marca 2020

Dostopnost