Izbirni predmet  je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda.

Nemščina, kot izbirni predmet, je v OŠ triletni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko, kar je skupno 204 ure. Učenec lahko po enem ali dveh letih učenja nemščine izstopi. Z učenjem nemščine lahko začne tudi v 8. ali 9. razredu, če ima predhodno znanje.

Učenci, ki uspešno zaključijo šolanje v OŠ in s tem tudi triletno učenje nemščine kot izbirnega predmeta, lahko v gimnazijah nadaljujejo z učenjem nemščine po modulu B, to je nadaljevalni drugi tuji jezik.

Zakaj je pomembno znanje nemščine?

 • ker jo govori 100 milijonov ljudi v Evropi kot materni jezik,
 • ker je najbolj razširjeni drugi tuji jezik v Evropski uniji (takoj za angleščino), kar pomeni, da ima nemščina zlasti v Evropi velik sporazumevalni doseg,
 • ker je jezik sosedov Avstrijcev in ne tako oddaljenih Nemcev in Švicarjev,
 • ker ima Slovenija z državami nemškega govornega področja največ gospodarskih povezav,
 • ker omogoča boljše možnosti zaposlovanja na evropskem trgu dela, (pri večini razpisanih delovnih mest imajo prednost kandidati, ki obvladajo več tujih jezikov zaradi fleksibilnosti in samostojnosti pri delu),
 • ker omogoča boljše možnosti za študij doma in v tujini,
 • ker omogoča hitrejšo pot do informacij in neposredni stik z drugimi ljudmi.

Splošni cilji:

 • razvijanje vseh jezikovnih spretnosti: poslušanje, branje, govorjenje in pisanje,
 • spodbujanje medosebne komunikacije in sodelovanja,
 • navajanje na samostojnost (uporaba slovarjev, priročnih slovnic, iskanje informacij po spletu),
 • kulturna raznolikost, toleranca do drugih narodov in kultur.

Načini dela:

 • sodobne metode dela,
 • projektno delo,
 • dramatizacije, igre vlog, pesmi, didaktične igre,
 • avtentični materiali (poleg učbenika še zvočni posnetki naravnih govorcev, video posnetki, knjige, igre …),
 • uporaba računalnika, interneta pri učenju.

 

Lidija Pahor, Breda Premzl

(Skupno 211 obiskov, današnjih obiskov 1)
Veščine

Objavljeno

10. aprila 2020

Dostopnost