ŠOLSKO NOVINARSTVO

, ,

Šolsko novinarstvo kot izbirni predmet nadgrajuje predmet slovenščina. Združuje raziskovanje neumetnostnih jezikovnih zvrsti, posebej publicističnih. V praktičnem delu z besedili učenci dograjujejo svojo zmožnost sprejemanja in tvorjenja neumetnostnih besedil ter se usposabljajo za ustvarjalno in kritično sprejemanje publicističnih/propagandnih besedil. Predmet ponuja tudi možnosti raziskovalne dejavnosti na področju slovenskega jezikoslovja in stilistike ter slovstvene folkloristike in dialektologije. Predmet se povezuje s tekmovanjem v znanju materinščine za Cankarjevo priznanje in z raziskovalnimi nalogami.

Šolsko novinarstvo je enoleten izbirni predmet.

Nekaj temeljnih ciljev, ki naj bi jih pri tem predmetu dosegli:

  • Učenci prebirajo časopisni in revialni tisk, sledijo radijskemu in televizijskemu programu ter si oblikujejo kritičen odnos do medijev.
  • Tvorijo raznolika informativna in interpretativna publicistična besedila (vest, poročilo, anketa, intervju…).
  • Ustvarjajo razredni in šolski časopis, stenski časopis, pripravljajo oddaje na šolskem radiu, objavljajo svoja publicistična besedila na medmrežju.
  • Objavljajo svoje prispevke v mladinskem tisku, njim namenjenih rubrikah v časopisih, se odzivajo na razne slovstvene razpise.
  • Uvajajo se v raziskovanje jezika in književnosti, preučujejo raznolike socialne zvrsti, posebej narečja in interesne govorice.
  • Spoznavajo slovstveno folkloro, zbirajo in preučujejo kulturno dediščino na podeželju.

Zdenka Kostanjevec

(Skupno 177 obiskov, današnjih obiskov 1)
Veščine

Objavljeno

10. aprila 2020

Dostopnost