Skoči na glavno vsebino

Petek, 27. 3. 2020 ANGLEŠČINA 6. A

V delovnem zvezku na strani 44 in 45 reši naloge.

Slušno besedilo najdeš na CDju ali na tej povezavi:

https://folio.rokus-klett.si/?credit=MESSAGES1DZ_newEdition&pages=44&layout=single .

Dokaz o delu pošlji do 30. 3. 2020 na naslov:

 

 

Četrtek, petek, 26., 27. 3. 2020 ANGLEŠČINA 7. A

V učbeniku na strani 64naloga 1, preberi besedilo At the Tower. Podčrtaj si besede, ki jih ne razumeš.

V zvezek napiši naslov Unit 6: At the Tower in datum.

Izpiši neznane besede in jih prevedi s pomočjo slovarčka ali PONS-a. Besede se nauči.

Prepiši vprašanja iz naloge 1 a in odgovori.

Nauči se pripovedovati besedilo o kralju Henryju VIII.

 

Nato si oglej sličice in reši nalogo1 b v učbenik.

Poslušaj  nalogo 2 a v e-učbenikuWas he dreaming?

Pogovor samostojno preberi.

V zvezek napiši naslov: Was he dreaming?, datum.

V zvezek reši nalogo 2b na strani 65. Prepiši povedi. Če so napačne, jih popravi.

Iz besedila prepiši tiste povedi, ki opisujejo, kako je stražnik videl duha. (It was six o´clock and it was getting dark …)

 

Dokaz o opravljenem delu pošlji na    do 30. 3. 2020.

Ponedeljek, 16. 3. 2020 – ANGLEŠČINA 7.A

Utrjevanje nepravilnih glagolov

Ponovi nepravilne glagole s pomočjo učbenika, vadi zapis glagolov. Nato reši še nekaj spletnih vaj (lahko poiščeš tudi druge vaje za nepravilne glagole).

V zvezek napiši naslov Utrjevanje nepravilnih glagolov, datum.

15 povedi iz spletnih vaj zapiši v zvezek.

Prilagajanje dostopnosti spletišča