Aktualni projekti

Logotip eko šola

Eko šola

Že nekaj časa nazaj je nastala ideja, da bi naša šola pričela delovati bolj v smislu ekološke ozaveščenosti. V vseh teh letih smo že izvajali marsikatero dejavnost, s katero smo osveščali naše učence, kako ohranjati našo naravo čisto. V tem šolskem letu pa je med nami dozorela odločitev, da bo naša šola postala – Ekošola. Več o projektu …

Logotip eko šola

Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

S šolskim letom 2020/2021 smo se vključili v razvojno nalogo Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, ki teče pod okriljem Zavoda RS za šolstvo. Na šoli je bil vzpostavljen  tim, ki ga sestavlja 6 članov.

V razvojni nalogi bodo strokovni delavci razvijali pedagoško prakso, usklajeno z individualnimi potrebami in zmožnostmi učenca, ki temelji na formativnem spremljanju ter zagotavlja optimalen razvoj in učno uspešnost vsakega. V njej bodo učitelji spodbujali aktivno vlogo učencev pri učenju, učeče se vključevali v sooblikovanje učnega procesa ter jim omogočali medvrstniško sodelovalno učenje.

Razvojna naloga bo trajala do avgusta 2023.

Prostovoljstvo

»KAR STORIŠ ZASE, TO S TABO IZGINE.

KAR STORIŠ ZA DRUGE, OSTANE ZA ZMERAJ!«

SIMON GREGORČIČ

 

Namen prostovoljnega dela

Učenci imajo možnost razvijati občutek za sočloveka, solidarnost, se učiti novih stvari, razvijati močna področja, pridobivati na samopodobi, prejemati učno pomoč, dosledno slediti šolskemu delu pri določenemu predmetu. Več o tem …

Poskus "Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli"

S šolskim letom 2018/2019 smo se vključili v poskus “Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli” s sklopom Gibanje  in zdravje za dobro psihično in fizično počutje. Od šolskega leta 2021/2022 smo v poskus vključeni v celoti. 

Glavni cilj načrtovanega poskusa je preveriti izvedbene modele razširjenega programa osnovne šole v vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih.

Temeljno načelo poskusa je vsem učencem omogočiti zdrav in celostni razvoj osebnosti, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, interesom, talentom in potrebam. Razširjen program dopušča bolj poglobljeno spoznavanje učencev in prispeva k medsebojnem sodelovanju in razvijanju kakovostnih odnosov med strokovnimi delavci in učenci. To pripomore k večji motiviranosti obojih za doseganje ciljev obveznega in razširjenega programa.

Poskus bo trajal do avgusta 2023.

Več o poskusu …

PROJEKT - STOP NASILJU IN PSIHOSOCIALNA PODPORA OTROKOM IN MLADOSTNIKOM

To je mednarodni štiriletni projekt, ki ga delno sofinancira fundacija OAK (USA) in se izvaja v osmih državah Evrope (Latvija, Romunija, Moldavija, Srbija, Makedonija, Albanija, Bolgarija in Slovenija). Preostali del projekta bo pokrila Občina Starše. Društvo za boljši svet je partner in nosilec programa za Slovenijo.  Na šoli bodo vsako leto izvedli 18 delavnic in eno predavanje za starše. Prav tako bodo učitelji in strokovne delavke teme s področja nasilja in duševnega zdravja vnašali v pouk, na razredne ure in naravoslovni dan.  Več o tem …

Pretekli projekti

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran sklada:  www.eu-skladi.si

Inovacijski projekt: Formativno spremljanje

V šolskem letu 2016/17 smo na OŠ Starše prijavili Inovacijski projekt Formativno spremljanje. Projektna skupina, ki jo sestavlja 7 učiteljic razredne in predmetne stopnje ter gospod ravnatelj, si je zadala cilj, povečati učinkovitost učenja in znanja učencev ter uporabo le-tega v drugih situacijah.

Raziskati želimo, katere so tiste aktivnosti, ki učence najbolj motivirajo in s tem pripomorejo k izboljšanju njihovega znanja, razmišljanja, napredka. Več o projektu …

Erasmus+ logo

Erasmus+

Pod okriljem CMEPIUS-a smo na šoli v šolskem letu 2018/2019 v sodelovanju s šolami iz Francije, Grčije, Estonije in Portugalske pričeli s projektom Erasmus+. Naš dvoletni projekt se imenuje Raziskovanje evropskih umetnosti in kultur.  Več …

 

(Skupno 1.634 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost