Skoči na glavno vsebino

Geografija, 27. 3. 2020

Pozdravljen/a!

Danes bomo na daljavo izvedli kar 2 uri geografije. Spoznali boste značilnosti PROMETA v Sloveniji.

Delo bo potekalo po naslednjih korakih:

  1. URA
  • Preberi besedilo v samostojnem delovnem zvezku, strani 69 – 74.
  • Reši vaji 33 in 34.
  • V zvezek zapiši naslov PROMET (zraven datum) ter prepiši tole: ZAPIŠEM SI O PROMETU

Rešeni vaji in zvezek poslikaj in pošlji na moj e-naslov: metka.vavh@guest.arnes.si do ponedeljka 30. 3. 2020.

  1. URA

Utrdil/a boš svoje znanje o značilnostih prometa. To boš storil/a s pomočjo vaj v e-učbeniku. Klikni na povezavo: https://eucbeniki.sio.si/geo9/2629/index8.html

Na e-naslov mi pošlji sporočilo (do ponedeljka 30. 3. 2020), v katerega na kratko zapiši katera naloga, ki si jo reševal/a ti je bila najbolj všeč in zakaj.

Veliko uspeha pri delu!

Četrtek, petek, 26., 27. 3. 2020 ANGLEŠČINA 7. A

V učbeniku na strani 64naloga 1, preberi besedilo At the Tower. Podčrtaj si besede, ki jih ne razumeš.

V zvezek napiši naslov Unit 6: At the Tower in datum.

Izpiši neznane besede in jih prevedi s pomočjo slovarčka ali PONS-a. Besede se nauči.

Prepiši vprašanja iz naloge 1 a in odgovori.

Nauči se pripovedovati besedilo o kralju Henryju VIII.

 

Nato si oglej sličice in reši nalogo1 b v učbenik.

Poslušaj  nalogo 2 a v e-učbenikuWas he dreaming?

Pogovor samostojno preberi.

V zvezek napiši naslov: Was he dreaming?, datum.

V zvezek reši nalogo 2b na strani 65. Prepiši povedi. Če so napačne, jih popravi.

Iz besedila prepiši tiste povedi, ki opisujejo, kako je stražnik videl duha. (It was six o´clock and it was getting dark …)

 

Dokaz o opravljenem delu pošlji na  breda.premzl@guest.arnes.si  do 30. 3. 2020.

SLOVENŠČINA (2. skupina)-26. 3. 2020

Navodila za delo

Janko Kersnik: Mačkova očeta

  1. Pripoved Mačkova očeta, ki si jo prebral v ponedeljek in v torek, govori o slabih družinskih odnosih. Kakšne odnose pa imate vi v družini? Kakšen odnos imaš do starejših, do starostnikov? Je v tvojem kraju še običajno, da otroci skrbijo za svoje obnemogle starše? Kje danes živijo starostniki, če ne pri svojih otrocih? Kako je bilo to urejeno v mladosti tvojih staršev, starih staršev? Zakaj misliš ti in tvoji domači, da moramo spoštovati starejše? Ali si ti oziroma tvoj sogovorec kdaj prizadel starejšega?

2. Pripravi se na pogovor in o tej temi povprašaj svoje starše, stare starše, starejše sorodnike (pokliči jih, ne hodi k njim na obisk!).

3. Napiši besedilo, v katerem predstaviš svoje razmišljanje in pogled staršev, starih staršev. Besedilo v Wordu mi pošlji na e-naslov: tamara.himelrajh@guest.arnes.si, do 27. 3. 2020. Vrnila ti bom pregledano besedilo. Ne pozabi na uradno obliko e-sporočila.

V primeru, da besedila ne moreš napisati v Wordu, ga napiši ročno v zvezek in mi fotografijo pošlji na prej napisani e-naslov, prav tako do 27. 3. 2020.

 

Ponedeljek, 16. 3. 2020 – ANGLEŠČINA 7.A

Utrjevanje nepravilnih glagolov

Ponovi nepravilne glagole s pomočjo učbenika, vadi zapis glagolov. Nato reši še nekaj spletnih vaj (lahko poiščeš tudi druge vaje za nepravilne glagole).

V zvezek napiši naslov Utrjevanje nepravilnih glagolov, datum.

15 povedi iz spletnih vaj zapiši v zvezek.

Prilagajanje dostopnosti spletišča