Skoči na glavno vsebino

POVZETEK PO ZAKONU O ŠTIPENDIRANJU (Uradni list RS, št. 56/2013)

VRSTE ŠTIPENDIJ IN NJIHOVO FINANCIRANJE

Po tem zakonu se dodelijo naslednje štipendije:

– DRŽAVNE ŠTIPENDIJE,

– ZOISOVE ŠTIPENDIJE,

– ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE,

– ŠTIPENDIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU,

– ŠTIPENDIJE AD FUTURA,

– KADROVSKE ŠTIPENDIJE.

 

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin.

DODATKI K DRŽAVNI ŠTIPENDIJI:

– DODATEK ZA BIVANJE,

– DODATEK ZA USPEH,

– DODATEK ZA ŠTIPENDISTE S POSEBNIMI POTREBAMI (invalidnost, telesna okvara, ali je otrok usmerjen v prilagojen program).

Vloga: Center za socialno delo

 

ZOISOVE ŠTIPENDIJE

so namenjene dijakom in študentom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

POGOJI ZA PRIDOBITEV ZOISOVE ŠTIPENDIJE

1. Učenec mora doseči v zaključnem razredu (9. r.) povprečno oceno najmanj 4,70.

V primeru, da se je na javni razpis prijavilo več vlagateljev za Zoisovo štipendijo, ki izpolnjujejo pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, so do štipendije opravičeni vlagatelji, ki so dosegli višjo povprečno oceno.

2. Izjemni dosežki:

a) najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih,

b) prejeta zlata in srebrna priznanja na državnih tekmovanjih,

c) priznanja za najboljše raziskovalne naloge,

d) udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja,raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti,

e) umetniško ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, objavljeni v različnih tiskanih medijih, dostopnih na območju celotne Slovenije, oziroma je sodelovalo na mednarodni razstavi ali festivalu.

Vlagatelj lahko za pridobitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije uveljavlja izjemni dosežek zadnji dveh šolskih let.

Povprečna ocena zadnjega razreda (9. r.) OŠ je povprečje vseh številčno izraženih zaključnih ocen vseh predmetov zaključnega razreda osnovne šole.

Zoisova štipendija mesečno znaša 120 evrov za dijaka.

K Zoisovi štipendiji se dodelita:

– dodatek za bivanje,

– dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

Razpis: konec junija.

Vloga: Javni sklad za razvoj kadrov in štipendiranja

 

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Štipendije za deficitarne poklice sklad dodeli na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi do konca meseca januarja za naslednje šolsko leto.

Vloga: Javni sklad za razvoj kadrov in štipendiranja

Štipendija za deficitarne poklice mesečno znaša 100 evrov.

ŠTIPENDIJE AD FUTURA

Štipendije AD Futura za izobraževanje so namenjene spodbujanju mednarodnega izobraževanja.

Štipendija AD futura se dodeli za mednarodno mobilnost za:

– izobraževanje,

– študijski obisk,

– sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

KADROVSKE ŠTIPENDIJE

Podeljujejo jih delodajalci. Sklad ali RRA sofinancira kadrovske štipendije delodajalcem.

Kadrovska štipendija ne sme biti nižja od državne štipendije.

Več informacij o štipendijah lahko najdete na spletni strani: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije.

(Skupno 196 obiskov, današnjih obiskov 1)
Prilagajanje dostopnosti spletišča