Želimo vam prijetne počitnice.

V šoli se spet vidimo v petek, 1. septembra 2017.

Učenci od 2. do 9. razreda se  zberejo pred obema šolama ob 8. 30.
Prvošolčke obeh prvih razredov in njihove starše pričakujemo v matični šoli v Staršah ob 9. 00.

Obvestilo o subvencionirani prehrani za šolsko leto 2017/2018

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPC- 2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 36/16 – odl. US in 88/2016), ki ureja področje subvencionirane prehrane.

Za uveljavljanje subvencije mora imeti družina veljavno odločbo o otroškem dodatku. V kolikor vam je odločba potekla oziroma do sedaj niste prejemali otroškega dodatka, vam svetujemo, da vlogo za otroški dodatek vložite čim prej  na Center za socialno delo (Zagrebška cesta 72, Maribor).

Podatke o upravičenosti do subvencije najdete v odločbi o otroškem dodatku, v obrazložitvi (pod tabelami o dohodku oz. premoženju).

 SUBVENCIONIRANA MALICA pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

 SUBVENCIONIRANA KOSILA

Od 1. 2. 2017 pripada subvencija za kosilo učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila.

Vlogo za subvencijo kosila iz občinskega proračuna lahko dobite pri pedagoginji.

Ravnatelj:

Franc Kekec

Vrt 2. a razreda

V mesecu aprilu smo uredili svojo gredico. Naše pridne rokice so sadile in sejale. Posejali smo solato, redkev, sadili por, česen, paradižnik, jagode … Za vrt smo pridno skrbeli, pleli, zalivali in kar hitro je oživel. Sedaj je čas, ko lahko iz naše gredice pobiramo...

več...

Kolesarski izpit

V četrtek, 8. junija,  so učenci 5.a in 5.b opravljali praktični del kolesarskega izpita. Po uspešno opravljenem teoretičnem delu smo se v mesecu maju pripravljali na praktični del, ki je potekal po cestah v Staršah. Vožnjo kolesarjev so nadzorovali policist  Robert...

več...

Razgibajmo osnovnošolce

27. maja so v atriju naše šole predstavniki Rotary kluba Maribor Lent narisali barvne poslikave starih iger, ki smo se jih igrali nekoč. Ker teh iger naši otroci ne poznajo več, se je bilo treba na "novo" naučiti tudi pravil in kaj sploh lahko počnejo z njimi. Igre so...

več...

MODERNA GALERIJA LJUBLJANA

V nedeljo, 2. 4. 2017, smo se z likovnim krožkom odpravili na ogled Moderne galerije v Ljubljani. Zbrali smo se na železniški postaji in se nato z vlakom odpravili v Ljubljano. Učiteljica nam je na vlaku razdelila SKICIRKE. V te skicirke smo risali različne stvari in...

več...
Stran 1 od 812345...Zadnja »