Svetovni dan hrane

Danes, 16. oktobra je svetovni dan hrane. Letošnji moto je: Gojimo, hranimo, ohranjajmo. Skupaj. Ta dan praznujemo v počastitev datuma ustanovitve Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo leta 1945. Več si lahko preberete v priloženem dokumentu. Svetovni dan hrane

Obvestilo o subvencionirani prehrani za šolsko leto 2019/2020

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPC- 2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 36/16 – odl. US in 88/2016), ki ureja področje subvencionirane prehrane.

Za uveljavljanje subvencije mora imeti družina veljavno odločbo o otroškem dodatku. V kolikor vam je odločba potekla oziroma do sedaj niste prejemali otroškega dodatka, vam svetujemo, da vlogo za otroški dodatek vložite čim prej  na Center za socialno delo (Zagrebška cesta 72, Maribor).

Podatke o upravičenosti do subvencije najdete v odločbi o otroškem dodatku, v obrazložitvi (pod tabelami o dohodku oz. premoženju).

 SUBVENCIONIRANA MALICA pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

 SUBVENCIONIRANA KOSILA

Od 1. 2. 2017 pripada subvencija za kosilo učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila.

Vlogo za subvencijo kosila iz občinskega proračuna lahko dobite pri pedagoginji.

Ravnatelj:

Franc Kekec

Prehrana

Za šolsko prehrano skrbi pet delavcev na matični šoli in en na podružnici. Plačevanje prehrane je urejeno preko položnic. Vsi učenci malicajo v jedilnici. Učenci od prvega do petega razreda malicajo po 1. šolski uri, učenci od 6. do 9. razreda pa po drugi. Na podružnici 1. in 2. razred malicata po 1. šolski uri, 3. in 4. pa po drugi.  Kosila se začnejo deliti po 12. uri.

Ministrstvo za šolstvo tudi letos regresira šolsko prehrano učencev, katerih starši težko poravnajo stroške.

Na položnici, ki jo boste prejeli na začetku meseca, vam bodo obračunani stroški prehrane za prejšnji mesec.

Vodja šolske prehrane je Jana Dobnik.

CENA PREHRANE (od septembra 2010 dalje):

  • zajtrk – I. triada = 0.45 €
  • malica od 1. do 9. razreda = 0.80 €
  • kosilo od 1. do 5. razreda = 1.45 €
  • kosilo od 6. do 9. razreda = 1.68 €
  • kosilo odrasli = 3.15 €

 

Dostopnost