Šola v naravi

Podatki bodo objavljeni naknadno.

Plavalni tečaj (Pristan Maribor)

Podatki bodo objavljeni naknadno.

Nadstandardni pouk

Nadstandardni pouk je brezplačen, saj ga v celoti krije občina.

  • Nadstandardni pouk računalništva v 5. in 6. razredu. Računalništvo se vključuje v redni pouk. Poučuje računalnikarka Meta Krajnc.
  • Nadstandardni pouk nemščine. Vanj so vključeni učenci 2. in 3. razreda. Poučuje učiteljica Lidija Pahor.

Delavnice za nadarjene

Namenjene so učencem, ki so bili evidentirani in potrjeni kot nadarjeni. Na šoli bodo v ta namen za njih organizirane naravoslovne, družboslovne, umetniške in športne aktivnosti z vsebinami, ki bodo širile njihove znanje.