Skoči na glavno vsebino

Ocenjevanje

Opisno so ocenjeni učenci v 1. in 2. razredu. Učitelj znanje vsakega učenca opiše na osnovi opazovanj in različnih oblik preverjanja.

V 3. razredu in v II. ter III. triletju osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje s številčnimi ocenami.

Učenčevo znanje se ocenjuje skozi vse ocenjevalno obdobje pri vseh predmetih in se opravi po preverjanju in utrjevanju znanja.

Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ 2 uri tedensko, se znanje učencev oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.

Pri predmetih, za katere je s predmetnikom določeno več kot 2 uri tedensko, se znanje učencev oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.

Ocenjujejo se ustni in pisni odgovori, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, športne sposobnosti, projektno delo ter nastopi učencev.

Šola ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja obvesti starše o učenčevem učnem uspehu (1. razred samo ustno).

(Skupno 96 obiskov, današnjih obiskov 1)
Prilagajanje dostopnosti spletišča