Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki v šolskem letu 2017/2018

TEMA RAZRED NOSILEC MESEC
Predstavitveni, informativni 1. – 9. r ravnatelj, razrednik september
Predstavitev šole v naravi 8. r razrednika oktober
Moj otrok bo kmalu šolar ŠN (vrtec) Mag. Alenka Zupančič Danko Januar (25. 1. 2018)
Vpis v srednje šole 9. r pedagoginja februar
Predstavitev koncepta nadarjenih učencev 3. r pedagoginja april
Predstavitev obveznih izbirnih predmetov 6. r razrednik apri
Izbira poklica 8. r pedagoginja maj
210-letnica šolstva v Staršah 1. – 9. r učitelji maj
Predstavitev dela v 1. razredu za starše šolskih novincev starši ŠN razrednik, pedagoginja, učiteljica OPB in jutranjega varstva junij

Starševski večeri v šolskem letu 2016/2017

TEMA RAZRED NOSILEC MESEC
Predstavitev projekta DEKD 1. – 9. r Leonida Babič, Klavdija Topolinjak oktober
Varna raba interneta 1. – 9. r Safe.si 6. 12. 2017
Različne pasti zasvojenosti 1. – 9. r Neodvisen.si 1. 2. 2017