Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki v šolskem letu 2018/2019

TEMA RAZRED NOSILEC MESEC

Predstavitveni, informativni

Šola v naravi

1. – 9. r

5. r

ravnatelj, razrednik

razrednik

september
Moj otrok bo kmalu šolar ŠN (vrtec) Mag. Alenka Zupančič Danko Januar (22. 1. 2019)
Vpis v srednje šole 9. r pedagoginja februar
Predstavitev koncepta nadarjenih učencev 3. r pedagoginja april
Predstavitev obveznih izbirnih predmetov 6. r razrednik apri
Izbira poklica 8. r pedagoginja maj
Predstavitev dela skozi šolsko leto 2018/2019 1. – 9. r junij
Predstavitev dela v 1. razredu za starše šolskih novincev starši ŠN razrednik, pedagoginja, učiteljica OPB in jutranjega varstva junij

Starševski večer v šolskem letu 2018/2019

TEMA RAZRED NOSILEC MESEC
Nove generacije otrok 1. – 9. r dr. Aleksander Zadel 14. 11. 2018