Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

Zavod Osnovne šole Starše je na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOVFI) ustanovil Šolski sklad Osnovne šole Starše z namenom, da obogatimo delovanje in bivanje otrok in učencev v našem zavodu.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, ki so bili potrjeni na svetu staršev in svetu zavoda. Upravni odbor je tisti, ki sprejema odločitve o tem, kam se namenijo sredstva šolskega sklada.

S skladom želimo pridobivati sredstva iz:

  • prispevkov staršev,
  • prispevkov občanov,
  • donacij,
  • iz drugih virov (prodaja izdelkov, zbiralne akcije …)

Sredstva bomo porabili za:

  • nakup nadstandardne opreme,
  • obogatitev didaktičnih sredstev za otroke in učence,
  • raziskovalno dejavnost na šoli,
  • pomoč socialno šibkim otrokom in učencem,
  • pomoč nadarjenim učencem pri dodatnih dejavnostih (tabori, tekmovanja …),
  • zviševanje standarda pouka

 

 

 

Namenitev dela dohodnine za donacije v Šolski sklad OŠ Starše

V skladu z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 6030-2/2021/34 z dne 7. 12. 2021 in na podlagi sprememb v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-M) smo na Zavodu Osnovna šola Starše v mesecu decembru 2021 dopolnili Pravila o delovanju šolskega sklada Osnovne šole Starše, kar je omogočilo našemu šolskemu skladu, da se uvrsti na seznam upravičencev do donacij iz naslova dohodnine.

Zakon omogoča, da sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov, je pa tudi upravičenec do največ 0,3 % donacije posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto.

V kolikor bi želeli nameniti ta del dohodnine financiranju našega šolskega sklada in s tem omogočiti učencem koriščenje sredstev predvsem za zviševanje standarda pouka, vas prosimo, da izpolnite obrazec, ki ga najdete na desni strani oz. na tej povezavi eDavki – Namenitev dela dohodnine za donacije (durs.si).

Vzorec izpolnjene vloge šolskemu skladu oz. skladu vrtca:

Ime oz. naziv šolskega sklada Davčna številka šolskega sklada Odstotek (%)
OSNOVNA ŠOLA STARŠE 25722824 0,3 %

Zahtevo lahko oddate elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu, najkasneje do 31. 12. tekočega leta. Vlogo lahko oddate tudi razredniku in jo bomo poslali po pošti na finančni urad – oddajte jo najkasneje do 31. 11. tekočega leta.

V primeru donacije se vam v imenu učencev Osnovne šole Starše iskreno zahvaljujemo.

(Skupno 275 obiskov, današnjih obiskov 1)
Prilagajanje dostopnosti spletišča