Strokovni delavec Poučuje Razredništvo Druge zadolžitve Individualne govorilne ure
Leonida BABIČ  IP, ZGO Knjižničarka, delo z nadarjenimi
Marija BEDNJANIČ Šolska pedagoginja, DSP, NAD
Ida BORAK TJA, SLJ 8. B PUT, vodja družboslovno-jezikovno-umetniškega str. aktiva
Dragica BRAUNSBERGER NAR, BIO, KEM 9. B NAD, vodja strokovnega aktiva naravoslovje – vertikala
Jasna DOBAJ ZGO, GEO
Jana DOBNIK OPB Vodja prehrane
Zlatka GOJČIČ MAT, FIZ DSP
Sabina HOVNIK TJA, JV, 2. strokovna delavka v 1. razredu POŠ Marjeta OŠ Rače (tor., čet.)
Sašo HOVNIK GOS, OPB, DKE Laborant, romska pomoč
Klavdija HRENKO PODERGAJS Inkluzivni pedagog  Vodja strokovnega aktiva DSP
Daša JAKOL Vsi predmeti 4. B Vodja podružnice
Tatjana KARBA OPB Vodja strokovnega aktiva OPB
Živan KLAJDERIČ ŠVZ, IP Pomočnik ravnatelja
Jožica KMETEC JV, druga strokovna delavka v 1. razredu POŠ Marjeta
Zdenka KOSTANJEVEC SLJ, IP, DKE 6. B DOD, vodja strokovnega aktiva slovenščina – vertikala
Meta KRAJNC RAČ, IP Laborant
Simona KUHAR TJA 7. B DSP, DNU
Natalija KUSTEC GUM 8. A OPZ, MPZ, NAD
Janja LEDINEK TIT, MAT, IP NAD, Vodja naravoslovno-športnega strokovnega aktiva
Bogomira OBREHT Vsi predmeti 5. A  Kolesarski izpit
Carmen ONIŠAK ŠPO, DKE, IP
Sonja ORNIK OPB
Jeanette OZVALDIČ Vsi predmeti 4. A
Lidija PAHOR Vsi predmeti 7. A
Maruša POKLEKA Vsi predmeti 3. A
Liljana POLAJŽAR Vsi predmeti 2. A
Breda PREMZL TJA, TJN 6. A
Marta STEPIŠNIK vsi predmeti 1. A
Daniela ŠABEDER Vsi predmeti 3. B
Tanja ŠIMEK LUM, DKE, OPB, IP
Monika ŠAUPERL SLJ, JV
Klavdija TOPOLINJAK Vsi predmeti 1. B  OPZ POŠ Marjeta, NAD
Metka VAVH GEO, IP, PED ŠMK
Janja VODOŠEK MAT 9. A PUT, vodja strokovnega aktiva za matematiko – vertikala
Nataša VODOŠEK KORŽE Vsi predmeti, NAR 5. B  Vodja strokovnega aktiva 2. trileteje
Maja ŽNIDARIČ Vsi predmeti 2. B Vodja strokovnega aktiva 1. triletje