Svet staršev v š. l. 2017/2018

Priimek in ime Razred/
Skupina
BANDUR HELENA 9. b
ČUŠ JURE KAPLJICE
ČUŠ NATAŠA 6. a
DI MONTE JANKO 4. b
DOVEČAR DARJA 7. a
GOLOB TINA 5. a
HAUSMAJSTER TINA 2. a
JUNGER DUŠKA 8. a
KALČIČ BARBARA LUNICE
KITAK KSENJA 4. a
KLASINC TANJA 3. b
KMETEC JERNEJ ZVEZDICE
KMETEC LIDIJA 5. b
KOCBEK LIDIJA 1. b
KOROTAJ KATRIN SONČKI
KOVAČIČ BRANKA 1. a
MAUKO ANA ROŽICE
ORNIK MARKO 2. b
ROBINŠAK BARBARA 3. a
SELINŠEK MARTINA BIBE
SIMONOVIČ NATAŠA 8. b
SKOK MATEJA 6. b
SMOGAVC CESTAR TJAŠA 9. a
ŠOLAR MAJA OBLAČKI
TIHEC IRENA PALČKI
VUGRINEC LIDIJA 7. b
ZAVERŠNIK ALEN ČEBELICE