V sedanjem mandatu Sveta zavoda so naslednji člani:

 • Jeanette Ozvaldič (predsednica, predstavnica delavcev zavoda)
 • Zdenka Gornik (predstavnica občine)
 • Teja Lorger (predstavnica občine)
 • Terezija Mohorko (predstavnica občine)
 • Anita Babič (predstavnica staršev)
 • Janko Di Monte (predstavnik staršev)
 • Andrej Geržina (predstavnik staršev)
 • Jožefa Kelc (predstavnica delavcev zavoda)
 • Janja Ledinek (predstavnica delavcev zavoda)
 • Klavdija Kocjan (predstavnica delavcev zavoda)
 • Mateja Sajko (predstavnica delavcev zavoda)