Skoči na glavno vsebino

Ob naši šoli že nekaj časa načrtujemo učilnico na prostem z namenom, da bi popestrili šolsko okolico in hkrati dodali zanimiv inovativni izkustveni učni prostor za otroke na prostem, mesto za spoznavanje rastlin, pridelkov, vrtnin, procesov v naravi kot tudi priložnost za rokovanje z orodjem in zemljo.

Pobuda za učilnico je s strani vodstva šole in učiteljev. Prostor, kjer bomo to idejo izvedli, se nahaja tik ob šoli, točneje za telovadnico pod magistralno cesto Ptuj – Maribor. Na šoli je bil v ta namen ustanovljen tudi tim, v katerem so Leonida Babič, Jana Dobnik, Dragica Braunsberger, Živan Klajderič in Franc Kekec.

Naše ideje in predloge ter tudi svoje predloge je v strokovni elaborat strnila ddr. Ana Vovk Korže, redna profesorica Filozofske fakultete v Mariboru. V Sloveniji in tujini jo poznajo po njenih idejah za aktivno samooskrbo – permakulturo, razvija ekoremediacije in zelene tehnologije. O vsem tem predava na štirih fakultetah v Sloveniji in tujini. Je tudi ustanoviteljica Mednarodnega centra za ekoremediacije ter Inštituta za promocijo varstva okolja.

Temelj elaborata predstavlja objektivna možnost umestitve in realizacije na naravnih danostih in njene umestitve v prostor, ki ga predstavlja na pol opuščeno in zaraščeno območje. Za izvedbo smo si 25. 11. 2014 pridobili naravovarstveno soglasje na Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji Republike Slovenije za okolje, načrt in ideja učilnice sta podprta tudi s strani občine ustanoviteljice, Občine Starše.

Slika-2

Z vidika razpoložljivosti prostora ideja o ureditvi učilnice sovpada tudi z načrti Občine Starše, ki želi v prihodnosti v smeri proti lovskemu domu speljati sprehajalno pot. Začetek te poti bi se po trenutnih načrtih začel pri učilnici na prostem, ob bunkerju, in bi potekala med instaliranimi idejami učilnice najprej kot izkustveno-čutna pot ter se nadaljevala naprej proti omenjenemu domu.

Slika-3

Za izvedbo učilnice na prostem bomo potrebovali določena denarna in materialna sredstva, ki jih pa kot vzgojno-izobraževalna ustanova, ki je odvisna od javnega denarja, nimamo oziroma z njimi ne razpolagamo. Zaradi tega smo se na šoli v okviru tima in kasneje na ravni učiteljskega zbora odločili, da bomo izvedli donatorsko akcijo. V njo bomo vključili vse naše poslovne partnerje in posameznike, hkrati se obračamo tudi na vse Vas, ki vam je ta ideja všeč, da nam po svoji moči pomagate materialno ali denarno. V kolikor si v teh časih lahko privoščite denarno donacijo (ali morda podjetje, v katerem ste zaposleni), bi se vam zanjo zahvalili na posebni tabli, kjer bodo našteti vsi donatorji, in sicer (podjetje ali posameznik):

  • bronasti donator – od 30 do 49 EUR
  • srebrni donator – od 50 do 99 EUR
  • zlati donator – od 100 EUR navzgor

Sredstva nakažite na TR šole SI56 0131 5603 0681 161, s sklicem SI00 76300000 in pripisom Za učilnico na prostem OŠ Starše. V kolikor nam boste lahko pomagali materialno (les, zaščitni premazi za les, kritina …), nam to sporočite na elektronski naslov šole: os-starse@guest.arnes.si. Zapišite, s čim bi lahko pomagali ter zraven pripišite še svoje podatke (ni obvezno).

S pripravljalnimi deli, ki jih bomo tudi sicer koordinirali z go. Ano Vovk Korže in njenimi študenti, smo s predvideno razparcelizacijo objektov že pričeli v mesecu aprilu. V mesecu maju bi radi z deli nadaljevali, in sicer s postavljanjem in zasajevanjem gred ter konkretizirali nadaljnje faze del.

Z realizacijo ideje in ureditvijo tega prostora z učno točko vred – nadstrešnico za izvajanje pouka na prostem bo prostor pridobil še pravo učilnico v naravi, kjer bodo lahko učenci in otroci iz vrtca, kakor tudi drugi uporabniki, posedeli, se pogovarjali in opazovali življenje okrog sebe ter njegovo spreminjanje. Hkrati bi povezali izobraževanje v naravi tudi z gibanjem, ki je ena izmed osnovnih potreb otrok pri zdravem odraščanju in razvijanju in ga našim mladim tako zelo primanjkuje.

V kolikor nam boste po svojih močeh lahko kako pomagali, se v imenu učencev in delavcev šole, kakor tudi v svojem lastnem imenu, zahvaljujem za vašo pomoč in prispevek.

(Skupno 763 obiskov, današnjih obiskov 1)
Prilagajanje dostopnosti spletišča