ZGODOVINA – petek, 22. 5. 2020

ANALIZA PISNEGA PREIZKUSA ZNANJA

Preglejte svoje pisne preizkuse znanja in preštejte točke ter v zvezek napišite popravo tistih nalog, na katere niste pravilno odgovorili. Preizkuse vam bom poslala preko Teamsa, kjer vam bom v petek, 22. 5. med 12. in 13. uro, odgovorila na vsa vaša vprašanja, povezana s pisnim preizkusom, zato vas prosim, da se mi pridružite.

Poprave pisnega preizkusa znanja v zvezku pošljite na naslov leonida.babic@guest.arnes.si do četrtka, 28. 5. 2020.

Vezenje – sreda, 20. 5. 2020

Pri izbirnem predmetu vezenje nadaljujete z vezenjem motiva s križci. Če ste en izdelek končali, si izberete novi motiv, ki ga boste izvezli v naslednjih urah. Tako boste imeli dva različna motiva s križci, med katerima boste lahko izbrali, katerega vam ocenim.

Fotografijo izdelka pošljite na e-naslov leonida.babic@guest.arnes.si.

ZGODOVINA – petek, 15. 5. 2020

ZAČETKI ZNANOSTI – Ponavljanje in utrjevanje znanja

Reši naloge o začetkih astronomije in matematike ter medicine tako, da si jih natisni, reši in prilepi v zvezek, ali pa vprašanja in ustrezne odgovore prepiši v zvezek.

Ko rešiš naloge, s pomočjo zapisa Začetki znanosti v zvezku in učbenika na strani 52-55 preveri svoje odgovore, popravi napačne in z drugo barvo dodaj pravilne.

Svoje zapise v zvezku skeniraj ali fotografiraj in jih pošlji na naslov leonida.babic@guest.arnes.si do četrtka, 21. 5. 2020.

Dostopnost