Ponedeljek, 20. 4. 2020 – matematika 9. a, b

NAVODILO ZA DELO

POVRŠINA IN PROSTORNINA PRAVILNE TRISTRANE PRIZME ( naslov v zvezku)

 • Na linku ( https://ucinice.arnes.si/course/view.php?id=30288) si oglej razlago pravilne 3- strane prizme.
 • Na linku (https://www.youtube.com/watch?v=x7QIuW-qmZM ) si oglej reševanje naloge 17, na strani 148.
 • Razlago, sliko in reševanje naloge zapišeš v zvezek.
 • Potem prebereš še snov na strani 35 v SDZ.
 • Vzvezek poskušaj rešiti nalogo (Pomagaj si ).
 • Dokaz o delu pošlješ.

SLOVENŠČINA, 17. 4. 2020

GLAGOL

 

Danes boš ponovil/a glagol. Predlagam, da si pogledaš gradivo, ki ga najdeš, ko klikneš na spodnjo povezavo. Poišči tudi lanski zvezek in delovni učbenik ter poglej, kaj smo povedali ali zapisali v zvezi z glagolom.

V zvezek za jezikovni pouk si s pomočjo navedenega gradiva naredi lastne zapiske o glagolu (kaj je glagol, oseba, število, časovne oblike, spreganje, neosebne glagolske oblike).

Od+glasov+do+knjiznih+svetov+6+-+Glagol (3)

 

Zapiske, ki jih boš naredil/a, fotografiraj in pošlji na moj elektronski naslov.

SLOVENŠČINA (2.skupina), 16. 4. 2020

Pozdravljeni.

Kot smo se dogovorili, se dobimo v eTeamsu ob 10.00. V primeru, da se ne “vidimo” v eTemsu, rešuj po naslednjih navodilih:

 1. Preveri rešitve nalog na učnem listu časovnega odvisnika s pomočjo rešitev na povezavi: REŠITVE časovni odvisnik .
 2. V zvezek zapiši naslov KRAJEVNI odvisnik.
 3. Zatem klikni na povezavo in sledi navodilom na učnem listu:  KRAJEVNI ODVISNIK UČNI LIST.
 4. Preveri svoje znanje s pomočjo delovnega lista na povezavi:  UTRJEVANJE ODVISNIKI .

Svoje odgovore zapisuj kar na ta delovni list v “wordu” in ko končaš, mi ga pošlji na moje e-naslov: tamara.himelrajh@guest.arnes.si.

SLOVENŠČINA, MUS 1, 14. 4. 2020

ČASOVNI ODVISNIK

NAVODILO ZA DELO:

Najprej s pomočjo zvezka ponovi predmetni in osebkov odvisnik, in sicer tako da v zvezek za jezikovni pouk napišeš/si izmisliš eno poved z osebkovim in eno poved s predmetnim odvisnikom ter ju določiš (označiš glavni stavek, v njem podčrtaš povedek, napišeš vprašanje za odvisnik in poimenuješ odvisnik).

 2. V delovnem učbeniku skrbno in natančno reši na strani 29 nalogo 3 in na strani 33 nalogo 7.

 3. V zvezek za jezikovni pouk prepiši povzetek snovi, ki sem ga pripravila. Tisto, kar je poudarjeno, piši z rdečo, ostalo z modro. Podčrtano podčrtaj.

 

ČASOVNI ODVISNIK

 Kadar mačke ni doma,  miši plešejo.

 časovni odvisnik             glavni stavek

  Kdaj plešejo?

 

Dokler bodo izredne razmere,   bo pouk potekal na daljavo..

 časovni odvisnik                            glavni stavek

Do kdaj bo potekal?

Časovni odvisnik dopolnjuje povedek glavnega stavka s podatkom o času dejanja. Po njem sprašujemo z vprašalnicami kdaj, od kdaj, do kdaj + povedek glavnega stavka.

Svoje delo dokumentiraj tako, da fotografiraš/skeniraš  zvezek (opravljeno delo) in mi fotografije/dokaze posreduješ po elektronski pošti na naslov: zdenka.kostanjevec@guest.arnes.si

 

SLOVENŠČINA (2. skupina), 14. 4. 2020

Pozdravljeni.

Pred nami je krajši teden, tako da zavihajmo rokave. 😊

Kot smo se dogovorili, se dobimo v eTeamsu ob 10.00. V primeru, da se ne “vidimo” v eTemsu, rešuj po naslednjih navodilih:

 1. V zvezek zapiši naslov Časovni odvisnik.
 2. Zatem klikni na povezavo in sledi navodilom na učnem listu:  OSEBKOV ODVISNIK učni list.

3. Po končanem zapisu v zvezek (jezikovna stran) in reševanju nalog na učnem listu, svoje delo fotografiraj in mi ga pošlji na e-naslov: tamara.himelrajh@guest.arnes.si.


Dostopnost