Projekt v sodelovanju s SPIRIT Slovenija

Naša osnovna šola se je letos vključila v projekt Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, ki ga tudi v šolskem letu 2021/22 finančno podpira Javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Projekt Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti vzpodbuja izvajanje aktivnosti z naslednjimi cilji:

  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti…;
  • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo;
  • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji;
  • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje osnovnošolcev in dijakov (v nadaljevanju mladih), staršev, učiteljev, podjetij, subjektov podpornega okolja za podjetništvo in lokalne skupnosti.

 

Učenci bodo pridobili dodatna znanja, ki bodo dodatno vzpodbujala njihovo kreativnost in inovativnost, hkrati pa bodo osvojili potrebna praktična orodja, ki so pomoč pri dejanski realizaciji idej.

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana je 12. 6. 2020 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 85/20 objavilo Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«, v Uradnem listu Republike Slovenije št. 107/20 z dne 31. 7. 2020 pa njegov popravek.

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanje in s tem prispeva k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.

Namen projekta je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja. V okviru projekta se bodo preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo.

Na omenjeni razpis smo se prijavili in bili izbrani za projektno delovno mesto učitelj začetnik v sklopu B – »Učitelj začetnik« za obdobje osmih mesecev, v obdobju od 1. 11. 2020 do 30. 6. 2021.

Učitelj začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja. Neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo sklenil novo pogodbo o zaposlitvi z Zavodom OŠ Starše za obdobje vsaj šest mesecev.

Prvi šolski dan

Prvi šolski dan bo v sredo, 1. 9. 2021. Učenci od 2. do 5. razreda se pred obema šolama zberejo ob 8.30, učenci od 6. do 9. razreda pa ob 9.00.

Učenci prvih razredov podružnične in matične šole pridejo v šolsko telovadnico v Staršah ob 9.10 (zunanji vhod s spodnje strani). Prvošolce spremljata največ 2 osebi, ki izpolnjujeta PCT pogoj, obvezna je obrazna maska.

Učenci se razporedijo na šolskih dvoriščih po talnih označbah in se ne mešajo. Razredniki jih po vrstnem redu v razmaku 5 minut pokličejo v šolo, obuti vstopijo v šolo in skupaj odidejo v matične učilnice.

Razredna ura traja dve šolski uri do 9.55 za učence od 2. do 5. razreda ter do 10.25 za učence od 6. do 9. razreda. Malice in kosila ta dan ni.

Učenci ne pozabite na manjšo torbico, pisalo in mapo.

Učenci iz smeri Brunšvika v smeri Starš gredo na avtobus ob 7.40 (2. – 5. razred) in 8.30 (6. – 9. razred), nazaj pelje ob 10.00, oz. 10.30.

Na podlagi odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v VIZ, morajo vse osebe, ki opravljajo delo v vrtcih in šolah izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Prav tako morajo pogoj PCT izpolnjevati tudi vse DRUGE osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let. Izpolnjevanje pogoja preverja ravnatelj oziroma oseba druga pooblaščena oseba zavoda. Več v priponki.

Ravnatelj, Franc Kekec

Dostopnost