Prvi šolski dan

Prvi šolski dan bo 1. 9. 2017. Učenci od 2. do 9. razreda se zberejo pred obema šolama ob 8.30, učenci 1. a in 1. b razreda pa pridejo v matično šolo ob 9. uri (Marjeta in Starše).

Razredna ura traja dve šolski uri do 9.55. Malice, kosila ta dan ni.

Učenci ne pozabite na šolske copate, manjšo torbico, pisalo in mapo.

Učenci iz smeri Brunšvika v smeri Starš gredo na avtobus ob 7.40, nazaj pelje ob 10.00.

Obvestilo o subvencionirani prehrani za šolsko leto 2019/2020

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPC- 2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 36/16 – odl. US in 88/2016), ki ureja področje subvencionirane prehrane.

Za uveljavljanje subvencije mora imeti družina veljavno odločbo o otroškem dodatku. V kolikor vam je odločba potekla oziroma do sedaj niste prejemali otroškega dodatka, vam svetujemo, da vlogo za otroški dodatek vložite čim prej  na Center za socialno delo (Zagrebška cesta 72, Maribor).

Podatke o upravičenosti do subvencije najdete v odločbi o otroškem dodatku, v obrazložitvi (pod tabelami o dohodku oz. premoženju).

 SUBVENCIONIRANA MALICA pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

 SUBVENCIONIRANA KOSILA

Od 1. 2. 2017 pripada subvencija za kosilo učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila.

Vlogo za subvencijo kosila iz občinskega proračuna lahko dobite pri pedagoginji.

Ravnatelj:

Franc Kekec

Zborovski BUM

V torek, 13. 6. 2017, so se tudi naši pevci udeležili največjega pevsko-plesnega dogodka v Sloveniji. Posnetek prireditve si lahko ogledate na TV Maribor 25. 6. 2017 ob 11. in ob 17. uri ali na TV Slovenija 2 1. 7. 2017 ob 10. uri.

Dostopnost