Skoči na glavno vsebino

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPC- 2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 36/16 – odl. US in 88/2016), ki ureja področje subvencionirane prehrane.

Za uveljavljanje subvencije mora imeti družina veljavno odločbo o otroškem dodatku. V kolikor vam je odločba potekla oziroma do sedaj niste prejemali otroškega dodatka, vam svetujemo, da vlogo za otroški dodatek vložite čim prej  na Center za socialno delo (Zagrebška cesta 72, Maribor).

Podatke o upravičenosti do subvencije najdete v odločbi o otroškem dodatku, v obrazložitvi (pod tabelami o dohodku oz. premoženju).

 SUBVENCIONIRANA MALICA pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

 SUBVENCIONIRANA KOSILA

Od 1. 2. 2017 pripada subvencija za kosilo učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila.

Vlogo za subvencijo kosila iz občinskega proračuna lahko dobite pri pedagoginji.

Ravnatelj:

Franc Kekec

(Skupno 202 obiskov, današnjih obiskov 1)
Prilagajanje dostopnosti spletišča