Matematika 8, 21. 5. 2020

Utrjevanje zananja – Pitagorov izrek v rombu

V zvezek reši naslednje naloge iz delovnega zvezka:

  • str. 108 / 83. 84, 85 in 86

Dokazila o delu pošlji svoji učiteljici na mail.

Uspešno delo ti želimo.

Obdelava gradiv les, 20. 5. 2020

Vrtno orodje

Naslednja naloga bo naloga za 14 dni. Izdelali boste vrtno orodje  iz odpadnih plastičnih posod, plastenk in lesa.  Vsak od vas bo izdelal majhno vrtno orodje (lopatka, grablje, motika,…). Vsakemu se doma valja kakšna prazna plastenka ali plastična posoda, ki je za na odpad. Priporočljivo je, da je plastenka iz malo trše plastike.  Plastenko najprej temeljito očistite in začnite z izdelavo. Za ročaj uporabite kakšno vejo, ki jo odrežete v bližnjem gozdu, ali že odslužen ročaj kakšne stare metle. Pri delu bodite čimbolj ustvarjalni.

Navodila za izdelavo: Vrtno orodje- navodilo za delo

Ustvarjalen pozdrav.

Matematika 8, 20. 5. 2020

Pitagorov izrek v Rombu

Na str. 106 v samostojnem delovnem zvezku  si preberi o Pitagorovem izreku v rombu.  V zvezek prepiši vse pod rubriko Nauči se.

Še enkrat si oglej razlago Pitagorovega izreka v rombu na linku:  https://www.youtube.com/watch?v=MQI1w_awo8g

Rešene primere najdeš v svojem delovnem zvezku na str. 106 in 107. Z njimi si pomagaj pri reševanju nalog.

Reši še naslednje naloge v delovnem zvezku: str. 107/ 82.

Dokaze o delu pošlji svoji učiteljici matematike na mail.

Uspešno delo vam želimo.

19.5.2020 DKE 8.A

Pozdrav.

Danes bomo obravnavali, kako je bogastvo neenakomerno razporejeno v svetu.

Še enkrat si za ponovitev oglejte video na povezavi: Kako je razporejeno svetovno bogastvo?

Napišite v zvezek naslov NEENAKOMERNA RAZPOREDITEV BOGASTVA V SVETU.

Preberite besedilo v učbeniku na strani 73.

Iz zemljevida izpišite tiste države, ki imajo BDP (bruto domači proizvod) več kot 18.610 ameriških dolarjev.

Katere so države, ki imajo najmanjši BDP? Napiši, zakaj misliš, da je tako.

Rešene naloge mi pošljite na saso.hovnik@os-starse.si

Lep pozdrav,

Učitelj Sašo

 

GUM – ponedeljek, 18. 5. 2020

Gradiva in navodila za delo pri pouku glasbene umetnosti so objavljena v spletni učilnici, ki je dostopna na https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=25102#section-5.

Petek, 15. 5. 2020 – matematika 6. b

NAVODILO ZA DELO

Deljenje decimalnega števila z naravnim

  • Decimalno število delimo z naravnim enako, kot naravnega z naravnim, razlika je v tem,  ko prepišemo prvo decimalko v količniku takoj naredimo decimalno vejico in delimo (normalno) naprej.
  • 24,40 : 8 = 3,05      24 delimo z 8 je 3, ostanek 0, pripišemo 4  (4 je prva decimalka, zato v količniku za št. 3
  •    04                          naredimo decimalno vejico in delimo naprej.
  •       40                       V SDZ si preberi razlago, in poglej rešena primera.
  •          0                       Reši nalogo 72 na strani 25.
  •                                   Na strani 26 reši naloge 74, 76, 77, 78, 79 in 80 ( 74 rešiš v SDZ, ostale v zvezek).
  •                                   Razlago in primer si zapiši v zvezek.
  •                                   Dokaz o reševanju pošlji.

SLOVENŠČINA, 15. 5. 2020

PESEM O ZVEZDAH

Vsak človek je zase svet, čuden, svetal in lep kot zvezda na nebu …

Te besede nas popeljejo v Pavčkovo Pesem o zvezdah.

Na spodnjih povezavah najdeš naloge, ki se navezujejo na to pesem. Reši jih.

Pesem o zvezdah 1

Pesem o zvezdah 2

Pesem o zvezdah 3

Svoje delo dokumentiraj tako, da fotografiraš opravljeno delo in mi posreduješ po elektronski pošti na naslov: zdenka.kostanjevec@guest.arnes.si

 

Dostopnost