Dnevi evropske kulturne dediščine 2020

Dnevi evropske kulturne dediščine 2020

Dneve evropske kulturne dediščine, ki letos potekajo med 26. septembrom in 10. oktobrom na temo Spoznaj, varuj, ohrani, bomo namenili spoznavanju, varovanju in ohranjanju naravne dediščine Krajinskega parka Drava, zato smo projektu dali naslov Življenje z Dravo. V sodelovanju z Zavodom za varstvo narave, Zavodom za gozdove, društvom DOPPS in lokalno skupnostjo bomo spoznavali dravski rečni in obrečni ekosistem, poplavni gozd, brodarstvo, splavarstvo, opazovali ptice ter izpirali zlato. Kolesarili bomo po Dravski kolesarski poti in aktivno preživljali prosti čas ob reki. Projekt bomo predstavili na spletni strani šole.

Evropski dan jezikov

Evropski dan jezikov

Evropski dan jezikov, ki ga na pobudo Sveta Evrope od leta 2001 praznujemo 26. septembra, je dan, ko spoznavamo jezikovno in kulturno raznolikost Evrope in spodbujamo učenje tujih jezikov. Ta dan je namenjen predvsem nam, učencem, pa tudi dijakom, študentom, učiteljem in izobraževalnim ustanovam.

Praznujmo ga skupaj tako, da spoznavamo jezike drugih evropskih narodov.

Eva in Maša

17. september – dan zlatih knjig

17. september – dan zlatih knjig

17. september je dan zlatih knjig, dan rojstva in smrti pisatelja Franceta Bevka in uradni začetek branja za bralno značko.

Branje za bralno značko je dejavnost, ki učence spodbuja k branju in dviga bralno kulturo. Osnovni cilj branja za bralno značko je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje.

Ob dnevu zlatih knjig poteka po Sloveniji vrsta prireditev, povezanih z branjem in knjigami.

Letošnjo bralno sezono smo v šolski knjižnici začeli z obiskom prvošolcev, ki so kot bralno spodbudo dobili v dar slikanico pisatelja Slavka Preglja in ilustratorja Kostje Gatnika z naslovom Smejalnik in cvililna zavora. Ob branju slikanice so se učenci prijetno zabavali, svoje vtise ilustrirali in ilustracije postavili na ogled v šolski knjižnici.

Beremo skupaj

Beremo skupaj

Tudi to šolsko leto se pridružujemo Nacionalnemu mesecu skupnega branja, ki bo potekal med 8. septembrom (mednarodni dan pismenosti) in 11. oktobrom 2020 (zaključek Tedna otroka). Projekt poteka pod geslom Beremo skupaj. Njegov namen pa je spodbujanje branja in bralne kulture ter pismenosti. V okviru projekta bomo organizirali različne dejavnosti, povezane z branjem in knjigami. Pridružite se jim.

GUM – ponedeljek, 1. 6. 2020

Ker zaključujemo s poukom na daljavo, preverite, če ste pri predmetu glasbena umetnost opravili vse naloge. Manjkajoče dokaze pošljite na natalija.kustec@guest.arnes.si najkasneje do petka, 5. 6. 2020.

22.5.2020 DKE 7.A

Pozdravljeni!

Danes bomo obravnavali krščanstvo. Na =>povezavi<= si oglejte pripravljeno predstavitev o krščanstvu, izpišite podatke in si prepišite delitev krščanstva.

Dostopnost